Докази

Докази – фактичні дані (відомості про факти), одержані у передбаченому законом порядку, що мають значення для вирішення справи. Д. у кримінальній справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких орган дізнання, слідчий, суддя і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються: показаннями свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновком експерта, речовими Д., протоколами

слідчих і судових дій та іншими документами (ст. 65 КПК). Д. в цивільній справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких суддя або суд встановлює наявність чи відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями свідків, письмовими і речовими Д., висновками експертів (ст. 27 ЦПК). Д. у господарській справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких арбітражний суд встановлює наявність або відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін,
а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються письмовими і речовими Д., висновками експертів, поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в арбітражному процесі. В необхідних випадках на вимогу арбітра пояснення мають бути викладені письмово. Д. у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких орган (службова особа) встановлює наявність чи відсутність правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими Д., показаннями технічних приладів, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами (ст. 251 КпАП). Не допускається використання Д., одержаних з порушенням конституційних прав і свобод громадян, норм процесуального закону, які регулюють збирання, перевірку та оцінку Д. Жодні Д. не мають наперед установленої законом сили, але в цивільному та арбітражному процесі обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування (при укладанні деяких договорів та угод), не можуть підтверджуватись ніякими іншими засобами (ст. 29 ЦПК і ст. 34 АПК). Серед Д. розрізняють прямі та непрямі (за їх належністю до встановлюваних фактів, обставив справи), первісні та похідні (за способом утворення), а в кримінальному процесі та справах про адміністративні правопорушення – також обвинувальні та виправдувальні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Докази - Довідник з правознавства


Докази