Доказування у цивільній справі

Доказування у цивільній справі – процесуальна і розумова діяльність суб’єктів Д., спрямована на з’ясування справжніх обставин справи, прав і обов’язків сторін, встановлення певних обставин за допомогою вказівок на докази, а також подання, прийняття, збирання, дослідження й оцінка доказів. Процесуальна діяльність регулюється нормами цивільного процесуального права, а розумова – законами логічного мислення. Суб’єктами Д. є особи, які беруть участь у справі, представники громадських організацій і трудових колективів, а також суд.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)


Доказування у цивільній справі - Довідник з правознавства


Доказування у цивільній справі