ДОНЦОВ Дмитро Іванович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ДОНЦОВ Дмитро Іванович (17.08.1883, Мелітополь – 30.03.1973, Канада) – укр. публіцист, літ. критик і політик. З 1939 р. – в еміграції. Становлення соціол. поглядів відбувалося під впливом праць Г. Спенсера, Ч. Дарвіна, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, В. Парето, Л. Гумпловича та ін. Вихідні соціол. принципи Д. такі: ірраціоналізм, волюнтаризм, націоналізм, визнання боротьби за існування як основного закону людського співжиття.

Д. відкинув позитивіст, віру в розум, а також в “непорушні” закони сусп. розвитку,

які, на його думку, є законами видимих явищ, сталих відношень, величин, статики. Однак ці закони не спроможні пояснити невидимого, того, що рухає світ, не спроможні віднайти активно творчий чинник підсвідомого, ірраціонального. Таким чинником і є воля, соціальне значення якої полягає в тому, що вона, а не розум є рушійною силою людської діяльності. Па підставі цього положення Д.. будує свою ідеологію вольового націоналізму, згідно з якою, нація є однією “з найгарніших еманацій волі до боротьби і боротьби за волю”. Інша основна підстава націоналізму – зміцнення волі нації до життя, до влади, до експансії.
У міжнац.. боротьбі за виживання перемагає сильніша нація. Власне, Д. розуміє і прогрес як право сильних рас організувати людей і народи для зміцнення існуючої культури і цивілізації. Відповідно вважав, що є народи вищі і межовартісні, народи, які вміють правити іншими і собою, і народи, які цього не вміють.

За Д., очолює націю каста кращих людей, провідна верства. Тут натрапляємо на ще одну соціол. тезу Д., а саме – кастовий поділ суспільства. На думку Д., будь-яке суспільство має ієрархічну будову, тобто поділене на вищі й нижчі касти Цей поділ має не соціальний, а “людський” характер, тобто люди поділяються на касти залежно від природних здібностей.

На думку Д. укр. історія до першої пол. XIX ст. свідчить, що ідея ієрархічності, кастового укладу суспільства була непорушним правилом буття українців.

Отже, згідно з Д. людське суспільство аристократичне. В сусп. житті провідна каста виконує роль формотворця, тобто саме вона визначає місце, функції тощо частин (особи, спільноти) в інтересах цілісності сусп. організму. Саме вища каста своїми ідеями і духом тримає суспільність, дає їй силу, охороняє від агресії, не дає егоїстичним відцентровим тенденціям частин “розбігтися” і знищити форму, обернувши організм знову в “аморфну масу”. Цього вона досягає, керуючись не інтересами окремих частин чи “гуманного ставлення” до атомів, а інтересами охорони цілісності. Саме провідна верства творить державу, тоді як маса, на думку Д., прагне до малітарності, яка є прямим шляхом до тиранії.

Згідно з Д. державу характеризують три складові: територія, народ (населення), влада, яка є найважливішою з-поміж цих складових, оскільки від неї залежить доля держави.

– Тв.: Націоналізм. Лондон, 1966; Дух нашої давнини. Дрогобич, 1991; Історія розвитку української державної ідеї. К„ 1991.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ДОНЦОВ Дмитро Іванович - Довідник з соціології


ДОНЦОВ Дмитро Іванович