Допоміжна позика

Допоміжна позика – облігації, які випускаються кредитором на підставі боргового зобов’язання дебітора.
Допоміжна позика