Допомога для догляду за дитиною – інвалідом

Допомога для догляду за дитиною – інвалідом – грошові виплати одному з непрацюючих працездатних батьків або особі, – яка їх замінює та постійно доглядає за дитиною – інвалідом до досягнення нею 16 років. Право на Д. мають також непрацюючі працездатні усиновителі, опікуни та піклувальники від дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки чи піклування до досягнення дитиною – інвалідом 16 років. Д. призначається і виплачується органами соціального забезпечення за місцем проживання у розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати з урахуванням збільшення на величину індексу інфляції на підставі виданого у встановленому порядку медичного висновку. Виплачується щомісяця за період, зазначений у медичному висновку, але не більше як по місяць досягнення дитиною 16 років. Фінансування Д. здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (виплату відшкодовують місцеві фінансові органи).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Допомога для догляду за дитиною – інвалідом - Довідник з правознавства


Допомога для догляду за дитиною – інвалідом