Допуск

Допуск – факт визнання акцій компанії на біржі, встановлення курсу акцій, після чого починається їх котирування.
Допуск