Дослідження операцій

Дослідження операцій – заснований на моделюванні математичних явищ і процесів напрям комплексних наукових досліджень, спрямований на пізнання сутнісних взаємодій у процесі діяльності будь-якої організації, стратегії її розвитку. Засобами пізнання виступають математичне та імітаційне моделювання, математична статистика та ін.
Дослідження операцій