Дослідження ринку

Дослідження ринку (исследование рынка) – глибокі маркетингові дослідження, які базуються на вивченні стану, динаміки макро – або мікро ринків (товарних та регіональних) з використанням комплексу методів економічно-математичного моделювання, фактичного аналізу, соціологічних досліджень з метою визначення основних проблем його розвитку й розробки перспективних програм.
Дослідження ринку