ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ

Розділ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

УРОК 9. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ

Тема. Географічні відомості про територію України античних географів, в “Повісті минулих літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у XVIII-ХІХ ст.

Навчальна мета: ознайомити учнів з історією географічних досліджень території України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.; продовжити формування навичок самостійного

опанування знань, роботи з додатковими джерелами знань.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: фізична карта України, портрети дослідників.

Опорні та базові поняття: географічні дослідження, літературні і картографічні джерела минулих часів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що вам відомо з курсів історії України, літератури про територію України в минулі часи?

– Які з відомих вам дослідників давніх часів описували територію України?

– Яким чином у минулі часи люди накопичували

й передавали знання про відомі їм землі?

– Чи бачили ви під час якихось екскурсій чи в нашому населеному пункті пам’ятники, меморіальні дошки, встановлені на честь видатних дослідників української природи? Кого саме?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ми часто говоримо, що наша країна багата своїми природними ресурсами, має сприятливі для життя людини природні умови. Сьогодні ми починаємо згадувати тих, хто залишив для нас важливі відомості у цій галузі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Античні відомості про українські землі

– Геродот (484-425 рр. до н. е.) описував землі Скіфії (північне Причорномор’я і Придніпров’я) в однойменній праці.

– Страбон (64 р. до н. е. – 23 р. н. е.) висвітлював у своїй праці “Географія” відомості про природу і господарство Північного і Східного Причорномор’я.

– Описи Південної України залишили Гіппократ, Птолемей, Пліній Старший та інші.

2. Географічні описи у творах Середньовіччя

Цікаві дані містяться в літописах, літописних кодексах, княжих грамотах, хроніках, гетьманських універсалах, листах, реєстрах, актах, ревізіях, літературних творах, казках, піснях.

Найціннішим твором того часу є Літопис Руський (“Повість минулих літ”, Київський і Галицько-Волинський літописи), саме тут міститься перша відома нам згадка назви “Україна”.

Збереглися описи наших земель у працях арабських і західноєвропейських авторів (Іон-Якуб, Аль-Массуді, Тітиар Мерзебурзький, Зігмунд Герберштейн, Йоган Антон Гюльденштедт).

3. Гійом Левассер де Боплан (1600-1673 рр.) дав грунтовний опис багатьох українських земель, склав їх перші детальні карти.

4. Географічні дослідження XVIH ст.

– 1721 р. – відкриття родовищ кам’яного вугілля в Донбасі.

– “Вчені подорожі” В. Ф. Зуєва (дослідження Подніпров’я, відкриття тут залізорудних відкладів, експедиція до Криму), П. С. Палласа (перше детальне вивчення Криму).

5. Географічні дослідження ХіХ ст.

– П. П. Чубинський (1839-1884 рр.) – дослідник-народознавець, один з організаторів Українського географічного товариства.

– В. В. Докучаєв (1846-1903 рр.) – комплексно досліджував природу Полтавщини, причорноморських степів; засновник грунтознавства.

– П. А. Тутковський (1858-1930 рр.) – проводив грунтовні геологічні й гідрогеологічні дослідження, висунув гіпотезу походження лесів, один з ініціаторів створення Української Академії наук.

– А. Реман (1840-1917 рр.) – проводив геоботанічні дослідження Карпат, Поділля, заснував першу в Україні (Львівський університет) географічну кафедру.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Що було відомо про територію України в античні часи? Як її описували автори?

– Де й коли було вперше використано назву “Україна”?

– Розкажіть про перші карти України (автори, яка інформація відображалася).

– Складіть узагальнюючу таблицю “Дослідження природних умов і природних ресурсів України в різні часи”. Виділіть основні періоди.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Окремим учням (за бажанням) підготувати повідомлення про дослідження території України В. Вернадським, С. Рудницьким, Г. Висоцьким, П. Погребняком, Б. Срезнєвським, В. Бондарчуком, В. Кубійовичем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ - Плани-конспекти уроків по географії


ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В МИНУЛОМУ