Дослідження властивостей функції і побудова її графіка

Математика – Алгебра

Похідна

Дослідження властивостей функції і побудова її графіка

Для того щоб дослідити функцію  Дослідження властивостей функції і побудова її графіка, треба:
1) знайти область визначення  Дослідження властивостей функції і побудова її графіка;
2) знайти область значень  Дослідження властивостей функції і побудова її графіка;
3) дізнатися про парність чи непарність функції  Дослідження властивостей функції і побудова її графіка;
4) з’ясувати, чи є функція періодичною;
5) знайти нулі функції; точки перетину графіка з осями координат;
6) визначити проміжки, на яких функція  Дослідження властивостей функції і побудова її графіка зберігає знак;
7) визначити проміжки монотонності;
8) визначити точки екстремумів та екстремуми;
9) визначити асимптоти графіка;
10) дослідити поведінку функції поблизу “особливих” точок та при великих за модулем значеннях х;
11) побудувати ескіз графіка функції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Дослідження властивостей функції і побудова її графіка - Довідник з математики


Дослідження властивостей функції і побудова її графіка