Довгострокові проекти

Довгострокові проекти (долгосрочные проекты) – великомасштабні програми дій щодо реалізації планів соціального, економічного розвитку (побудови особливо важливих виробничих, комунікативних об’єктів, транспортних магістралей і споруд, освоєння корисних копалин тощо) на довгостроковий період – 3 і більше років.
Довгострокові проекти