Англійська мова The Verb. Дієслово The Gerund Герундій В англійській мові існує така частина мови, якої немає в українській. Це – герундій (The Gerund). Він

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Interrogative sentence. Питальне речення Альтернативне питальне речення Альтернативне питальне речення передбачає вибір. Воно може бути окремим, чи

Англійська мова The Noun. Іменник Possessive Case. Присвійний відмінок Присвійний відмінок іменників використовується для відповіді на запитання чий? чия? чиє? чиї?. Присвійний відмінок утворюється таким

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Interrogative sentence. Питальне речення Розділове питальне речення Розділове питальне речення складається з двох частин. Перша – розповідне

Англійська мова Sentence Structure. Порядок слів у реченні Interrogative sentence. Питальне речення В англійській мові розрізняють такі типи питальних речень: загальне, спеціальне, розділове, альтернативне. Загальне

Англійська мова The Verb. Дієслово The Infinitive Інфінітив Інфінітивом називають неозначену форму дієслова, яка відповідає на запитання що робити? що зробити? та називає дію. В

Англійська мова Dates. Дати Дати пишуться цифрами або цифрами й словами. 15/4/01 (US 4/15/01) 15 April 2001 April 15th, 2001 (найчастіше в США) Можна сказати:

Англійська мова The Article. Артикль Usage. Вживання Неозначений артикль вживається тоді, коли про щось згадується вперше. A man booked into A hotel In London. (Чоловік

Англійська мова The Numeral. Числівник Числівник – частина мови, яка називає кількість чи порядок предметів при лічбі. Розрізняють порядкові числівники, які відповідають на питання “котрий?/котра?/котре?”

Англійська мова Time. Час Розмовна мова Офіційна мова 06.00 Six o’clock (o) six hundred (hours) 06.05 Five past six (o) six o five 06.10 Ten

Англійська мова The Verb. Дієслово The Participle Дієприкметник Дієприкметник – це неособова форма дієслова, яка має властивості дієслова, прикметника та прислівника. В англійській мові є