Довідник з біології

now browsing by category

 

Клас Стьожкові (Cestoidea) – Тип Плоскі черви Plathelminthes

ДОДАРВІНОВСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ

Метод гібридизації соматичних клітин – Методи вивчення спадковості людини

Біосинтез білків – ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

Взаємодія генів

Біосфера, її структура і функції – Основи екології – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Поняття про гормони. Механізм дії гормонів

КЛІТИННА ТЕОРІЯ

Сучасний стан досліджень геному людини

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Форма, будова, хімічний склад кісток

Відділ покритонасінні (квіткові) – Насінні рослини

БУДОВА І ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ І ЙОГО БУДОВА – ЛЮДИНА

Енергетичний обмін – ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

Фізичні властивості м’язів – ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Екологічні системи – Природні угруповання організмів. Екосистеми

ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

Проблема генетичного обтяження – Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей

Тканини – Біологія людини

Механізм дихання

Стомлення м’язів – ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Моногібридне схрещування. Закони Менделя

ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ (ACRANIA) – ТИП ХОРДОВІ (CHORDATА) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Контрольно-навчальні завдання – Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця живого

Поняття про імуногенетику

КОМАХИ – ПЕРЕНОСНИКИ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ТА ПАРАЗИТИ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

Мікроцитогенетичні синдроми – Хромосомні хвороби, зумовлені порушенням кількості чи будови хромосом

СКЕЛЕТ – СИСТЕМА ОПОРИ ТА РУХУ – ЛЮДИНА

Екологічні характеристики популяцій – Характеристики популяції

Структурна і функціональна організація клітин – ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Явище паразитизму та його поширення у природі – Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО – ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ

Будова органів дихання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ – РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Класифікація молекулярних порушень обміну речовин – Генні (молекулярні) хвороби

Будова і функції щитовидної залози

Органічні речовини – Біологічно важливі речовини – Загальна Біологія

МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

БУДОВА Й ФУНКЦІЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ – РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

СОН, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

МОТИВАЦІЇ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Особливе місце людини в системі органічного світу

ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ – ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

Хвороби обміну вітамінів. Кальциферол – Генні (молекулярні) хвороби

Тестові завдання – Клас Ссавці, або Звірі – Тип Хордові – Підцарство Багатоклітинні

ЗЧЕПЛЕНЕ СПАДКОЄМСТВО ГЕНІВ – СПАДКОВІСТЬ

Будова і функції м’язів голови і тулуба

Зчеплене успадкування генів

Гамазові кліщі (Gamazoidea) – Клас Павукоподібні (Arachnoidea)

Поняття про мікроеволюцію

Спадковість і мінливість організмів

Тип кишковопорожнинні – Підцарство Багатоклітинні – Зоологія

Корінь – Органи рослин

Підтип Безчерепні – Тип Хордові – Підцарство Багатоклітинні

НЮХ – АНАЛІЗАТОРИ. ОРГАНИ ЧУТТЯ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ – РОЗМНОЖЕННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН

Близнюковий метод – Методи вивчення спадковості людини

Соціальні та біологічні аспекти адаптації населення до умов життєдіяльності

Медико-генетичні аспекти сім’ї

Місце і роль людини в біосфері – БІОСФЕРА І ЛЮДИНА

Гени аутосом, статевих хромосом

ВИДИ І НАЙВАЖЛИВІШІ ПОРОДИ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Елементарні еволюційні фактори

ОДОМАШНЕНІ КОМАХИ

Пам’ять – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ГЕНЕТИКА СТАТІ – СПАДКОВІСТЬ

Напрями (типи) еволюції груп

Трихомонади – Тип Саркоджгутикові (Sarcomastigophora). Клас Тваринні джгутикові (Zoomastigophora)

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тестові завдання – ШКІРА, РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

КЛАС ПТАХИ (AVES) – ХРЕБЕТНІ ІЗ ЗАРОДКОВИМИ ОБОЛОНКАМИ (АМНІОТИ) (AMNIOTA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя

ЕМОЦІЇ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Особливості антропогенних екосистем

Гострик (Enterobius vermicularis) – Тип Круглі черви (Nemathelminthes)

ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Жіночі статеві органи – РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

БУДОВА І РОБОТА СЕРЦЯ – КРОВООБІГ – ЛЮДИНА

Збудник метагонімозу (Nanophyetes salmincoia) – Тип Плоскі черви Plathelminthes

ТИП ХОРДОВІ

Мутаційний процес, ізоляція, міграція – Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей

ДВОДОЛЬНІ РОЗДІЛЬНОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА БОБОВІ – КВІТКОВІ РОСЛИНИ

Докази еволюції – Основні положення еволюційної теорії

Нервова і гуморальна регуляція серцевої діяльності

ТРАВЛЕННЯ В ШЛУНКУ – ТРАВНА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

ВИДОУТВОРЕННЯ

ГІГІЄНА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ – КРОВООБІГ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

ЦАРСТВО ВІРУСИ – НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ

Некатор (Necator americanus) – Тип Круглі черви (Nemathelminthes)

Хвороба кленового сиропу – Генні (молекулярні) хвороби

Генетичні карти хромосом людини

Жовч, роль жовчі в травленні

Протерозойська ера – Виникнення і розвиток життя на Землі

Механізм слиновиділення. Ковтання

Ліпіди – БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Хімічні елементи – БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Диференціювання клітин, зародкових листків, тканин

Дихальні рухи – ДИХАННЯ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Тестові завдання – Вищі спорові рослини