Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ ДОДАРВІНОВСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ Перший етап розвитку еволюційного вчення пов’язаний з ді­яльністю античних філософів (Геракліт, Емпедокл, Лукрецій, Гіппократ,

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.17. Методи вивчення спадковості людини Метод гібридизації соматичних

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ Біосинтез білків Біосинтез білків відбувається у цитоплазмі клітини на спеціальних органелах –

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ Взаємодія генів Відношення між генами й ознаками досить складне. В організмі не завжди

Біологія Розмноження та індивідуальний розвиток організмів Основи екології Біосфера, її структура і функції Структура і властивості біосфери Засновником науки про біосферу є В. І. Вернадський

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ КЛІТИННА ТЕОРІЯ Клітинна теорія – одне з найважливіших біологічних уза­гальнень, згідно якому всі організми мають клітинну будову. Клі­тинна

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.10. Сучасний стан досліджень геному людини Міжнародна програма

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК Т. Морган вивчав успадкування різних ознак, що знаходяться в одній

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Форма, будова, хімічний склад кісток. Форма кісток. В організмі людини налічують понад 200 кісток.

Біологія Ботаніка Насінні рослини Відділ покритонасінні (квіткові) Основними відмітними особливостями покритонасінних є наявність квітки плоду і подвійне запліднення. Відділ складається з двох класів – Дводольні

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ Енергетичний обмін Енергетичний обмін організмів здійснюється у три послідовних етапи: А) підготовчий;

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми Екологічні системи Екосистема (біогеоценоз) – природна одиниця,

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ Існування живих організмів зумовлено тим, що постійно: в них надходять поживні речовини

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.2. Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей 2.2.7. Проблема генетичного

Біологія Біологія людини Тканини Тканина – це сукупність міжклітинної речовини та клітиН, які схожі за будовою, походженням і виконують одні й ті самі функції. В

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Механізм дихання. При вдиху скорочуються дихальні м’язи (зовнішні міжреберні м’язи, що піднімають ребра, та

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ Моногібридне схрещування. Закони Менделя Основні закономірності успадкування властивостей і ознак були відкриті чеським

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя Контрольно-навчальні завдання 1. Біохімічна гіпотеза виникнення життя на Землі належить:

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.15. Поняття про імуногенетику Імуногенетика – наука, яка

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.34. Хромосомні хвороби, зумовлені порушенням кількості чи будови

Біологія – універсальний довідник ЛЮДИНА СИСТЕМА ОПОРИ ТА РУХУ СКЕЛЕТ Кістковий скелет надає нашому тілу опори, забезпечує збереження його форми, захищає внутрішні органи від ушкоджень.

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.1.6. Характеристики популяції Морфофізіологічна характеристика популяцій. Популяції одного виду характеризуються спільними морфологічними

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА Структурна і функціональна організація клітин Клітина є елементарною структурною

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 3 БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 3.2. Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини На Землі фауна

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО Жива природа характеризується різними структурно-функціональними рівнями організації – від молекулярного до

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Будова органів дихання. Дихальна система складається з носової порожнини, носоглотки, глотки, гортані, трахеї, бронхів,

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.35. Генні (молекулярні) хвороби Історія досліджень хвороб обміну

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Будова і функції щитовидної залози. Щитоподібна залоза розташована на передній поверхні шиї під шкірою

Біологія Загальна Біологія Біологічно важливі речовини Органічні речовини Білки Білки – біологічні полімери, мономерами яких є амінокислоти. Функції білків Пластична. Білки утворюють основу цитоплазми і

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ Основні закономірності спадковості були відкриті Г. Менделем (1865). Метод, що використовував

Довідник з біології ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ Людина підлягає усім біологічним законам розмноження ви­щих ссавців. Але функція розмноження людини підлягає ще со­ціальним

Біологія – універсальний довідник ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ Походження. Учені вважають, що стародавні кільчасті черви походять від стародавніх

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.35. Генні (молекулярні) хвороби Хвороби обміну вітамінів. Кальциферол

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ СПАДКОВІСТЬ ЗЧЕПЛЕНЕ СПАДКОЄМСТВО ГЕНІВ В 1911-1912 роках Т. Морган і співробітники перевірили ви­яв третього закону Менделя, проводячи досліди

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.9. Зчеплене успадкування генів Доведено, що кількість спадкових

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.1.8. Поняття про мікроеволюцію Мікроеволюцією називається еволюційний процес, який відбувається всередині виду,

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ (продовження) Тема 6. Спадковість і мінливість організмів Генетика – наука, що

Біологія Ботаніка Органи рослин Корінь Корінь – осьовий вегетативний орган рослини, що виконує функцію поглинання води з грунту та фіксацію рослини, здатний невизначено довго рости

Довідник з біології РОСЛИНИ РОЗМНОЖЕННЯ КВІТКОВИХ РОСЛИН ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ Квіткові рослини розмножуються вегетативним (безстатевим) і статевим (насінним) шляхом. Вегетативне розмноження – це розмноження частинами ве­гетативних

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.40. Медико-генетичні аспекти сім’ї Медико-генетичне консультування – спеціалізована

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.1 2 . Гени аутосом, статевих хромосом Ще

Біологія – універсальний довідник ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ ТИП ХОРДОВІ ВИДИ І НАЙВАЖЛИВІШІ ПОРОДИ ДОМАШНІХ ТВАРИН Види домашніх тварин. Багато видів ссавців приручено і одомашнено людиною

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.1.9. Елементарні еволюційні фактори Явища і процеси, які змінюють генофонд популяції називаються

Біологія – універсальний довідник ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ ОДОМАШНЕНІ КОМАХИ Види домашніх комах. З давніх часів людина розводить деякі види комах для одержання від

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ СПАДКОВІСТЬ ГЕНЕТИКА СТАТІ Стать – сукупність морфологічних, фізіологічних, біохіміч­них і інших ознак організму, обумовлюючих відтворення собі по­дібного. При

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу 2.3.3. Напрями (типи) еволюції груп

ГІДРОБІОЛОГІЯ 3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Блок 1. Гідробіологія як наука Практичне заняття 1. Методика відбору гідробіологічних проб води (2 год.) 1. Відбір якісних та кількісних

Довідник з біології ТВАРИНИ ЦАРСТВО ТВАРИНИ ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) ХРЕБЕТНІ ІЗ ЗАРОДКОВИМИ ОБОЛОНКАМИ (АМНІОТИ) (AMNIOTA) КЛАС ПТАХИ (AVES) Птахи – спеціалізований клас високоорганізованих тепло­кровних (гомойтермних)

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.1.5. Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя Жива природа є складно організованою системою складових, об’єднаних загальною стратегією

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 3 БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 3.1.4. Особливості антропогенних екосистем В сучасному оточуючому середовищі вплив діяльності людини на

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ Між живим організмом і навколишнім середовищем постійно відбувається обмін речовинами

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ Жіночі статеві органи До внутрішніх статевих органів належать парні

Біологія – універсальний довідник ЛЮДИНА КРОВООБІГ БУДОВА І РОБОТА СЕРЦЯ Серце людини розташоване в грудній клітці. Це чотирикамерний порожнистий м’язовий орган, що безперервно працює протягом

Біологія – універсальний довідник ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ ТИП ХОРДОВІ Тип Хордові об’єднує близько 50 тис. видів (з них в Україні – 700), які належать до

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.2. Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей 2.2.3. Мутаційний процес,

Біологія – універсальний довідник БІОРОЗМАЇТТЯ КВІТКОВІ РОСЛИНИ ДВОДОЛЬНІ РОЗДІЛЬНОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА БОБОВІ Загальні ознаки. Бобові – родина, яку легко розпізнати. Оцвітина подвійна. Чашечка має 5 чашолистків.

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЯ. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ ВИДОУТВОРЕННЯ Мікроеволюція – еволюційний процес, що проходить в межах виду і веде до його зміни і

Довідник з біології РОСЛИНИ НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ ЦАРСТВО ВІРУСИ Віруси (від лат. virus – отрута) – неклітинні форми життя, здатні проникати в певні живі клітини й

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.11. Генетичні карти хромосом людини Грунтуючись на знанні

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Жовч, роль жовчі в травленні. Жовч – секрет гепатоцитів світло-жовтого кольору лужної реакції (pH

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Механізм слиновиділення. Ковтання. Слиновиділення здійснюється рефлекторно, за участю нервової системи. До кожної слинної залози

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ Ліпіди Ліпіди (від грец. lіроs – жир) – органічні сполуки, нерозчинні у воді. Ліпіди

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ Хімічні елементи Живі організми містять майже всі відомі хімічні елементи. Хімічний склад живих організмів

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ Основні положення хромосомної теорії спадковості сформульовані Т. Морганом. В основі

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.3. Біологія індивідуального розвитку 1.3.3.6. Диференціювання клітин, зародкових листків, тканин Диференціювання –

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ДИХАННЯ Дихальні рухи Газообмін у легенях відбувається завдяки дихальним рухам – вдиху і видиху,

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ Вищі спорові рослини Тестові завдання Виберіть одну правильну відповідь. 1. Характерна ознака циклу

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.1.4. Функціональні властивості клітини як відкритої системи Клітина складається з

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ БІОТИЧНІ ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА Взаємостосунки між організмами. Якісна особливість живих організмів полягає в безперервному зв’язку з навколишнім сере­довищем –

Біологія Зоологія Підцарство Найпростіші, або Одноклітинні Клітина найпростішого – це самостійний організм, якому властиві всі життєві функції: обмін речовин, подразливість, розмноження, пересування в просторі. Усі

Біологія – універсальний довідник БІОРОЗМАЇТТЯ КВІТКОВІ РОСЛИНИ ДВОДОЛЬНІ ЗРОСЛОПЕЛЮСТКОВІ. РОДИНА ПАСЛЬОНОВІ Загальні ознаки. Квітка правильна, з подвійною оцвітиною. Чашечка складається з 5 чашолистків. Віночок –

Біологія – універсальний довідник ЛЮДИНА ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА ПРИСТОСУВАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПОВЕДІНКИ Для нормального існування організму у мінливому зовнішньому середовищі потрібно вчасно змінювати свою поведінку, пристосовуючи

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.2. Структурно-хімічна і функціональна організація еукаріотичних клітин 1.2.2.12. Хромосомний аналіз

Біологія Ботаніка Органи рослин Листок Листок – бічний вегетативний орган рослини, що здійснює функції живлення, дихання і транспірації. Листки закладаються у вигляді зовнішніх горбиків твірної

Довідник з біології ТВАРИНИ ЦАРСТВО ТВАРИНИ ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) Багатоклітинні характеризуються тим, що тіло їх складаєть­ся з безлічі клітин. Клітини цих організмів диференційовані як за

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ Організми, що населяють планету Земля, надзвичайно різноманітні: рослини, гриби, тварини, бактерії. Існує близько

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ Чоловічі статеві органи Чоловіча статева система складається з внутрішніх

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕНЕТИКИ Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Спадковість

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Будова і функції вилочкової залози Вилочкова залоза (Тимус або Загруднинна залоза) розташована за грудиною.

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ Тема 1. Неклітинні форми життя Віруси 1892 р. Д. І. Івановський

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 3 БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 3.5. Медична арахноентомологія Епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення мають два класи паразитичних членистоногих:

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Генетичний код людини. Генетичний код – набір правил розташування нуклеотидів в молекулах нуклеїнових кислот

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ Вегетативне розмноження Вегетативне розмноження – це розвиток нової особини або частини

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ Царство Тварини Підцарство Багатоклітинні Тип Губки У світовій фауні відомо до 5 тисяч

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ СУЧАСНА ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПРИРОДНИЙ ДОБІР У популяції організмів, що розмножуються статевим спосо­бом, існує велика різноманітність генотипів і, отже,

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.36. Генні хвороби внаслідок первинної плейотропії Плейотропним називають

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ МІНЛИВІСТЬ Мінливість – здатність організму набувати ознак і властивостей. Мінливість поділяють на неспадкову

Біологія – універсальний довідник ЛЮДИНА НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ РЕФЛЕКС Рефлексом називається реакція організму у відповідь на подразнення чутливих утворень рецепторів, яка здійснюється за участю

Довідник з біології РОСЛИНИ НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ ЦАРСТВО ГРИБИ Гриби (Fungi, Mycota, Mycophyta, Mycetalia) – своєрідні ор­ганізми (понад 100 тис. видів), які поєднують в собі ознаки

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 2 ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу 2.3.7. Походження людини 2.3.7.4. Походження

Довідник з біології ТВАРИНИ ЦАРСТВО ТВАРИНИ ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES) КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ’ЯКИ (TURBELLARIA) Переважаюча більшість війчастих черв’яків, або турбелярій – вільно-існуючі

Довідник з біології РОСЛИНИ НАЙВАЖЛИВІШІ ПРЕДСТАВНИКИ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН Всі найважливіші сільськогосподарські рослини пройшли тривалий період окультурення їх дикорослих предків. Учені роз­робляють агротехніку їх вирощування, селекціонери

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ Темперамент і характер Біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є морфологічні

Довідник з біології РОСЛИНИ НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ ЦАРСТВО РОСЛИНИ ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РОСЛИН Розміри й будова рослин коливаються в широких межах – від 2-3 мкм у одноклітинних

Довідник з біології ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я НЕРВОВА СИСТЕМА ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БЕЗУМОВНІ І УМОВНІ РЕФЛЕКСИ. Вивчення діяльності нервової системи показало, що її відпо­віді на

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ У природі будь-який біологічний вид складається з великої кількості популяцій, які так чи інакше

Довідник з біології ТВАРИНИ ЦАРСТВО ТВАРИНИ ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA) КЛАС РАКОПОДІБНІ (CRUSTACEA) До класу ракоподібні відносяться річкові раки, омари, лан­густи, краби, креветки

Біологія – універсальний довідник ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ ТИП ХОРДОВІ ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТВАРИННОГО СВІТУ НА ЗЕМЛІ Розвиток тваринного світу від одноклітинних до багатоклітинних. Більшість учених

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА Основні життєві властивості клітин У кожній клітині постійно відбувається

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.24. Генотипна мінливість, її Форми Генотипна мінливість –

Біологія Ботаніка Органи рослин Брунька Брунька є зачатковим пагоном. Вегетативні Бруньки складаються із зачаткового стебла та зачаткових листків, з них виростає стебло з листям і

Біологія Зоологія Підцарство Багатоклітинні Тип хордові Еволюційні особливості будови: 1) виникнення внутрішнього скелета – хорди, пружного хряща, заміщеного надалі кістковими елементами; 2) організація нервової системи

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Динамічна і статична робота м’язів Робота, при якій напруження м’язів розвивається без зміни їх

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Будова і функції еритроцитів. Еритроцити – червоні кров’яні тільця, що здійснюють в організмі дихальну

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Тема 3. Людина і біосфера Біосфера та її межі Біосфера – оболонка Землі,

Довідник з біології РОСЛИНИ НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ ЦАРСТВО РОСЛИНИ ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ ВІДДІЛ ПОКРИТОНАСІННІ (КВІТКОВІ) Покритонасінні рослини – еволюційно-наймолодша та найчисленніша група рослинного світу. Відділ включає

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.2. Основи генетики людини 1.3.2.28. Соматичні мутації Соматичні мутації – це зміни

Біологія Розмноження та індивідуальний розвиток організмів Виникнення і розвиток життя на Землі Походження життя Існує декілька теорій походження життя на Землі. Найбільш поширені з них

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОСИСТЕМ. СУКЦЕСІЇ Усі екосистеми здатні еволюціонувати. Послідовна зміна екосистем називається екологічною сукцесією. Сукцесії виникають внаслідок впливів

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя Живі організми, які населяють Землю, складаються з клітин. У процесі

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 3 БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 3.1.13. Валеологія – наука про здоров’я людей Валеологія – теорія та практика

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.2. Структурно-хімічна і функціональна організація еукаріотичних клітин 1.2.2.6. Органели цитоплазми

Біологія – універсальний довідник ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ ТИП ХОРДОВІ НАДКЛАС РИБИ Рибальство і риборозведення Промислові риби. Риби мають важливе економічне значення як цінний продукт харчування

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Обмін білків. Білки їжі в травному тракті розщеплюються до амінокислот, останні всмоктуються в кров

Довідник з біології РОСЛИНИ НАДЦАРСТВО ПРОКАРІОТИ ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ Організми, що відносяться до цього царства, характеризу­ються відсутністю ядра, оточеного мембраною. ДНК утворює єди­ну нитку, замкнуту в

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на молекулярному

Довідник з біології РОСЛИНИ ОРГАНИ ВИЩИХ РОСЛИН Органом називається частина організму, що має властиву лише йому форму та будову, яка складається з декількох тканин, займає

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на молекулярному

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.3. Онтогенетичний рівень організації життя 1.3.1.5. Мейоз Організми, які розмножуються статевим шляхом, утворюють статеві клітини, або гамети.

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Особливості кишечника у дітей. Тонкий кишечник – ДПК у дітей раннього віку розташована на

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 1 БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя 1.2.1.5. Спеціалізація та інтеграція клітин багатоклітинних організмів Багатоклітинні організми складаються

Біологія – універсальний довідник БІОРОЗМАЇТТЯ КВІТКОВІ РОСЛИНИ ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ КВІТКОВИХ Загальні ознаки. Найважливіші ознаки квіткових такі: 1) подвійне запліднення; 2) покритонасінність, тобто утворення

Довідник з біології ТВАРИНИ ЦАРСТВО ТВАРИНИ ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROPODA) КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ (ARACHNIDА) Павукоподібні – одні з найстародавніших мешканців суші (відомі з верхнього

Біологія – універсальний довідник ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ Мінливість, не пов’язана зі зміною генотипу, яка виникає в організмів під

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики Обмін вуглеводів. Вуглеводи потрапляють з кишківника в кров у вигляді моносахаридів – глюкози і

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Розділ 3 БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ 3.4. Медична гельмінтологія Медична гельмінтологія вивчає паратитів людини, що належать до типів

Довідник з біології ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ Процес еволюції триває багато сотень мільйонів років, ре­зультатом чого є вражаюче різноманіття форм живого. Під ево­люцією розуміють необоротний

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ Віхи поступу і розвитку медичної біології 1500 Використання збільшувальних скелець. 1609-1610 Виготовлення першого мікроскопа (Галілео Галілей). 1625 Запроваджено термін “мікроскоп” (Й. Фабер). 1628

Page 1 of 6123456