Економічна безпека підприємства Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 4.7. Технічні засоби захисту бізнесу Захист комп’ютерних систем Найбільшу інформаційну цінність представляють комп’ютерні системи. – Захист комп’ютерних

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1.2. Остаточне формування світового господарства. Подальший розвиток транспорту

Економіка Основні поняття ринкової економіки Форми оплати праці Заробітна плата (ЗП) в широкому розумінні містить у собі як безпосередню оплату за використання здібностей людини до

Економічна безпека підприємства Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА (економічне шпигунство) 3.2. Організація та ефективність економічної розвідки Інформація як основний фактор ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 9 АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 9.2. Аналіз кредитоспроможності підприємства Для вирішення питання про надання кредиту діяльність підприємства докладно аналізується за найважливішими напрямами, перші

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАСНУВАННЯ ФІРМИ 3.1. ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) ЯК ОСНОВНА ЛАНКА ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ Підприємницька діяльність здійснюється у певній

Економічна безпека підприємства Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА (економічне шпигунство) 3.5. Дані про ділових партнерів та конкурентів Найбільшу небезпеку для підприємств становлять зовнішні загрози, потенційними носіями

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства ІНСТРУКЦІЯ Щодо організації і ведення на підприємстві діловодства документів,

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 7 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.8. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Завершальним етапом складання фінансового плану є розрахунок показників ефективності майбутніх інвестицій. Це дуже важлива, відповідальна

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 6 РОЗРАХУНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6.3. СУТНІСТЬ, МЕТА І МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу виробничо-господарської діяльності. Фінансовий

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства ПРИБЛИЗНА СТРУКТУРА ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ Структура

Зовнішньоекономічна діяльність 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.5 Державна реєстрація та звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності За існуючим в Україні законодавством всі суб’єкти підприємництва для

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ Форма № 2 Гриф конфіденційності ЖУРНАЛ обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.5. Маржинальний аналіз В зарубіжних країнах для оптимізації прибутку і аналізу витрат використовується система “директ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.3. Аналіз складу і асортименту продукції Перш ніж перейти до аналізу показників, що

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 11 АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11.1. Механізм формування і використання фінансових результатів підприємства. 11.2. Аналіз формування і використання фінансових результатів. 11.3.

Зовнішньоекономічна діяльність З ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КРЕДИТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.2 Міжнародні фінансові інститути Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації умовно можна назвати міжнародними фінансовими інститутами. Ці

Зовнішньоекономічна діяльність 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.3 Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Система органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави в країнах світу

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВЛАСНОЇ СПРАВИ 3.4. Припинення діяльності підприємств бізнесу Ринок не ординарний. Конкуренція, що

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 2 ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Ключові терміни і поняття – Бізнес – Виробничі фонди – Підприємництво – Валовий

Економічна безпека підприємства Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 4.6. Комплексна система заходів захисту підприємництва 4.6.4 Програма захисту комерційної таємниці підприємства На основі опису методів захисту

Економіка Основні поняття ринкової економіки Гроші Гроші – один із найвизначніших винаходів людської думки. Гроші породила торгівля. Причиною їх виникнення є суспільний поділ праці й

Регіональна економіка Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики (замість передмови) Концепція регіональної політики Розбудовуючи власну державу, Україна поряд із здійсненням політики виходу з

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ. ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 6.2. Зміст і структура бізнес-плану 6.2.3. Виконавче резюме

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 24 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 24.5. Показники собівартості виготовленої продукції Важливий узагальнюючий

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ TEMA 7 ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3. Ринкове середовище господарювання підприємства Ринок – це сукупність відносин між

Економічна безпека підприємства Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 2.7. Допуск та доступ до комерційної таємниці На підприємстві обов’язково на законодавчій основі повинні бути вжиті

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ IV ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 21 ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА 21.3. Планування виробничої програми При плануванні виробничої програми необхідно використовувати такі матеріали:

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 4.1.4.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ IV ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 21 ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА 21.2. Основні показники виробничої програми Виробнича програма у вартісному виразі розробляється підприємством

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ 1.4.3. Міжнародний обмін технологіями Міжнародний рух технологій

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 7 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.6. ПРИПИНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ У цьому розділі мають бути передбачені шляхи виходу з програми на окремих стадіях реалізації інвестиційного проекту

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.10. ТВАРИННИЦТВО 4.11.1. Скотарство та інші галузі Свійське тваринництво виникло на Близькому Сході за 8 тис. років до

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 5 РЕГІОНИ СВІТУ 5.5. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД АВСТРАЛІЇ ТА КРАЇН ОКЕАНІЇ 5.5.3. Населення Австралії У 1850 р. в Австралії проживало 400 тис. чол.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.9. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 4.9.3. Проблема голоду До “зеленої революції” від голоду періодично страждали жителі тієї

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 13 КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 13.2. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства Найбільш відповідальним етапом при визначені інтегральної (комплексної) оцінки підприємства

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4.2. Аналіз основних фондів підприємства 4.2.4. Аналіз використання устаткування Устаткування

Економічна безпека підприємства Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 4.3. Завдання забезпечення захисту підприємництва В Україні В Україні назріла необхідність створення системи безпеки недержавних об’єктів економіки.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.10. ТВАРИННИЦТВО 4.11.4. Шовківництво Кілька тисяч років тому китайці винайшли спосіб виготовлення шовку з кокона шовковичного шовкопряда. Спроба

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 15 ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ 15.4. Оцінювання економічної ефективності інвестицій 15.4.2. Абсолютна економічна ефективність інвестицій Для оцінювання загальної (абсолютної) економічної

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 18 ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОПЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА 18.2. Організація технічної підготовки виробництва 18.2.3. Технологічна підготовка виробництва Технологічна підготовка виробництва (ТПВ)

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.10. ТВАРИННИЦТВО 4.11.3. Птахівництво З історичних джерел можна дізнатися, що людство почало займатися птахівництвом за 3200 років до

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 24 ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 24.6. Ціноутворення на підприємстві При аналізі і

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.2. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Повноцінна організація підприємницької діяльності неможлива без визначення прав, обов’язків та

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 8 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8.1. Поняття фінансової стійкості підприємства. 8.2. Аналіз фінансової стійкості на основі співвідношення власних і залучених фінансових ресурсів

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2.7. Глобалізація управлінських функцій Ще не так давно управлінський персонал

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 2.2. Система показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі прийняття управлінських рішень Важливим атрибутом оцінки

Регіональна економіка Глава Х ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 3. Становлення системи регіонального управління В економічній ситуації, що склалася в Україні при переході до ринку,

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.9. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 4.9.2. “Зелена революція” і “біотехнологічна революція” Аналізуючи нинішній стан сільського господарства світу,

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 19 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 19.5. Виробничий цикл, його характеристика та структура Виробничий цикл – один із найважливіших показників,

Економічна безпека підприємства Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА Вивченню даної проблеми приділяли увагу багато авторів, які розглядали питання класифікації заходів захисту, способів захисту, проблеми захисту

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.10. ТВАРИННИЦТВО 4.11.5. Бджільництво Відомо, що бджільництвом людство почало займатися ще за 2400 років до н. е. Спочатку

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 3.2. Аналіз структури і динаміки майна підприємства Показники динаміки і структури майна підприємства досліджують шляхом горизонтального і вертикального

Зовнішньоекономічна діяльність 6 ОСНОВИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6.2 Порядок переміщення товарів через митний кордон України Існують різні види митних територій: національна державна митна територія

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 14 ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 14.6. Терміни кредитування Кредити, які надаються комерційними банками підприємствам, залежно від термінів кредитування поділяються

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ IV ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 21 ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА Ключові терміни і поняття – Виробнича програма – Оптимальна виробнича – Номенклатура

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 7 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7.1. Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства. 7.2. Аналіз ліквідності активів підприємства. 7.3. Оцінювання платоспроможності підприємства. 7.1.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 27 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 27.3. Ефективність реструктуризації підприємств Оскільки шляхи реструктуризації багатогранні і немає одного

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Співробітника підприємства про збереження комерційної таємниці М.______________________________ “___________

Зовнішньоекономічна діяльність 7 ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7.4 Страхування вантажів при міжнародних перевезеннях Транспортне страхування в зовнішньоекономічній діяльності забезпечує компенсацію збитків, що виникають у процесі

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції Прибуток промислового підприємства створюється в процесі виробництва продукції, хоча

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства МЕТОДИКА Визначення відомостей, які складають Комерційну таємницю підприємства Визначення

Економічна безпека підприємства Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 2.9. Відповідальність за порушення законодавства Про комерційну таємницю Законодавство України, гарантуючи право підприємства на комерційну таємницю

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2.3. Транснаціональні корпорації Транснаціональними корпораціями (ТНК) вважаються суб’єкти підприємницької діяльності,

Регіональна економіка Глава IІ ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 1. Регулювання розвитку обласного регіону в умовах переходу до ринку Об’єднання об’єктів матеріального виробництва і невиробничої сфери

Регіональна економіка Глава IІ ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 3. Загальні принципи формування механізму господарського керування місцевим регіоном Адекватний сучасному рівню розвитку продуктивних сил господарський механізм

Економіка Основні поняття ринкової економіки Позичковий відсоток Позичковий відсоток Є винагородою, яку одержує власник грошей за те, що надав їх підприємствам або приватним особам для

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 7 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.2. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Поточний стан економіки визначається діяльністю господарюючих суб’єктів, майбутній – обсягами інвестицій у виробництво. Внаслідок виготовлення продукції

Зовнішньоекономічна діяльність 5 ФОРМИ І МЕТОДИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5.3 Міжнародна торгівля результатами інтелектуальної діяльності Міжнародний технологічний ринок – ринок, що виникає в зв’язку з науково-технічним

Економічна безпека підприємства Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 1.2. Предмет, об’єкт, суб’єкт економічної безпеки Об’єктами економічної безпеки є держава, суспільство, сім’ї, окремі громадяни, підприємства, установи, організації,

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 2.4. Система інформації рахунків бухгалтерського обліку Узагальнення господарських операцій, що здійснює підприємство в систему показників, забезпечують бухгалтерські

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.4. Аналіз прибутку від реалізації продукції Величина прибутку від реалізації продукції цікавить не тільки управлінців

Регіональна економіка Глава IІ ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 4. Область – економічний регіон і територія Територіальний зріз соціально-економічної системи України може бути представлений такими рівнями:

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства УГОДА Про конфіденційність з відвідувачем підприємства В зв’язку з

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 16 ЛІЗИНГ – ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ 16.3. Права та обов’язки суб’єктів лізингу Лізингодавець має право: – здійснювати за власний

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства ПАМ’ЯТКА Для використання при укладанні з іноземною фірмою договору

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ БІЗНЕСУ. ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 6.2. Зміст і структура бізнес-плану 6.2.11. Додатки У

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7.2. Загальна оцінка балансу підприємства Баланс складається із двох рівновеликих частин – активу і

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства ПОЛОЖЕННЯ Про підрозділ безпеки підприємства 1. Загальні положення 1.1.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва Однією з умов успішної роботи підприємства є

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.9. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 4.9.1. Типи сільськогосподарського виробництва Сьогодні, як і в історичному минулому, сільське господарство

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 1.5. Суб’єкти і користувачі фінансового аналізу Суб’єктами фінансового аналізу є аналітики, які зацікавлені в оцінці

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 17 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17.4. Економічна ефективність технічних та організаційних нововведень Ефективні технічні, організаційні та економічні нововведення неодмінно

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.2. Методичні прийоми економічного аналізу Розглянемо детально спеціальні прийоми економічного аналізу, які найчастіше

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 5 ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 5.4. Правове регулювання підприємництва В умовах становлення ринкової економіки та певної нестабільності й

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 23 ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПОСЛУГ 23.3. Стандартизація та сертифікація продукції Важливим елементом у системах

Економічна безпека підприємства Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 1.1. Поняття економічної безпеки Україна проходить складний історичний період державного становлення. Маємо визнати, що переважна більшість важливих рішень,

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 8 ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 8.4. Організаційні структури управління підприємством Згідно з останніми досягненнями теорії та практики

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 6.1. Економічна суть грошових потоків підприємства. 6.2. Аналіз структури і динаміки грошових потоків. 6.3. Аналіз ефективності формування грошових

Економічна безпека підприємства Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 2.2. Правове регулювання захисту комерційної Таємниці за кордоном РОСІЯ Інститут комерційної таємниці добре розвинутий і захищений

Зовнішньоекономічна діяльність 6 ОСНОВИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6.1 Організація митної системи в Україні Митне регулювання в Україні здійснюється відповідно до Законів України “Про зовнішньоекономічну

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 5 ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА Ключові терміни і поняття – Культура – Фахова етика – Етикет – Підприємництво

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 2 ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 2.2. Підприємництво як сучасна форма господарювання В Україні поширеним визначенням підприємства є поняття,

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5.1. Склад джерел формування капіталу підприємства. 5.2. Аналіз структури і динаміки джерел капіталу підприємства. 5.3. Аналіз

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 10 ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ 10.3. Знос основних фондів та його види У процесі виробничого використання основні фонди поступово

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 19 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 19.7. Види руху деталей У виробничому процесі розрізняють три види руху деталей: послідовний, паралельний

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 27 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ Ключові терміни і поняття – Реструктуризація підприємства – Об’єкти реструктуризації –

Зовнішньоекономічна діяльність З ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КРЕДИТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3.5 Кредитування зовнішньоекономічної діяльності У практиці зовнішньої торгівлі останнім часом істотно зростає значення кредиту. З наданням

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Електроенергія виробляється у світі на кількох типах електростанцій: теплових, гідро -, атомних, вітрових та інших. На

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 2 СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА 2.4. БРЕТТОН-ВУДСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА Наступною світовою валютною системою стала Бреттон-Вудська. Її започаткували на конференції держав антигітлерівської коаліції у

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ 1.4.1. Поняття “науково-технічна революція” Приблизно у середині

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 25 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Ключові терміни і поняття – Фінансова діяльність – Операційний

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАСНУВАННЯ ФІРМИ 3.2. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Основні форми підприємництва набувають конкретних організаційно-правових форм господарювання. Їх правовий статус,

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4.2. Аналіз основних фондів підприємства 4.2.1. Завдання, напрямки і джерела

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 5 РЕГІОНИ СВІТУ 5.4. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН АФРИКИ 5.4.2. Населення. Основну частину населення становить корінне – негроїди. На півночі континенту проживають араби.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЙ 1.4.2. Науково-технічна революція і економічна діяльність Науково-технічна

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2.6. Глобалізація третинного сектору Нинішня міжнародна торгівля не обмежується торгівлею

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОДАТКИ БАЛАНС За попередній період Форма № 1 Актив Код Рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 12 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 12.2. Логістика в системі організації матеріально-технічного забезпечення Для виробництва будь-якої продукції, необхідні сировина,

Зовнішньоекономічна діяльність 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.2 Види зовнішньоекономічної діяльності Розвиток цивілізації викликає постійне залучення окремих держав у міжнародні господарські зв’язки, що веде

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 18 ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОПЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА 18.3. Стандартизація й уніфікація у проектно-конструкторській роботі Важливе значення для сучасної підготовки виробництва

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 5 РЕГІОНИ СВІТУ 5.4. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН АФРИКИ 5.4.3. Економіка Промисловість Передусім гірничодобувна промисловість визначає місце Африки у міжнародному поділі праці. Галузі

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАСНУВАННЯ ФІРМИ 3.3. ЗАСНУВАННЯ ФІРМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Важливою частиною практичної діяльності підприємців є проходження певних

Економіка Національна економіка Податкова система Податки – обов’язкові платежі в бюджет, які здійснюють юридичні та фізичні особи. Податки виконують такі функції: фіскальну, регулюючу, контролюючу, соціальну

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.13. ТРАНСПОРТ СВІТУ 4.13.2. Автомобільний транспорт Перший автомобіль з паровим двигуном побудував у 1769 р. французький інженер Н.

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 7 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.1. ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Термін “інвестиція” походить від лат. Invest, що означає “вкладати”. Нині інвестиції –

Економіка Основні поняття ринкової економіки Попит Попит – одна з основних категорій ринкової економіки. Попит – Це кількість товарів і послуг, що споживачі бажають і

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 4 МАЛИЙ БІЗНЕС 4.3. Державна підтримка малого бізнесу Внесок малих підприємств в оздоровлення економіки нині явно

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 4 ДОСВІД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРАЇНАХ ЗАХОДУ 4.2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ У КРАЇНАХ ЗАХОДУ 4.2.4. Майнова відповідальність Для режиму цивільно-правової

Регіональна економіка Глава ІІІ ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА І РИНКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНІВ 3. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств Економічний аналіз – це вивчення економіки і господарської діяльності

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 1.7. Методичне забезпечення фінансового аналізу Результативність фінансового аналізу залежить від його методичного забезпечення, яке охоплює

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 27 РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ І САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 27.2. Процес і процедура реструктуризації Реструктуризація підприємств здійснюється після занесення їх

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 10 ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ 10.5. Показники ефективності використання основних фондів Ефективність використання основних фондів характеризується рядом показників, які

Зовнішньоекономічна діяльність 8 ІНВЕСТИЦІЇ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 8.3 Особливості іноземного інвестування в економіку України Іноземні інвестиції в Україну можуть здійснюватися у вигляді: – іноземної валюти,

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1.1. Зародження світового господарства Первісні люди, що з’явилися

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства ПАМ’ЯТКА Для використання при укладанні господарських договорів, які містять

Регіональна економіка Глава ІІІ ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА І РИНКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНІВ 2. Фінанси підприємств Провідною ланкою фінансової системи держави є фінанси підприємств державної власності та частина

Економічна безпека підприємства Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА 4.7. Технічні засоби захисту бізнесу Модель загроз інформаційної безпеки бізнесу породжує не тільки модель її захисту а

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ III ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 17 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17.3. Науково-технічний та організаційний прогрес Науково-технічний прогрес (НТП) в буквальному розумінні означає безперервний взаємозумовлений

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ 5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО 5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції В системі

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.10. ТВАРИННИЦТВО 4.11.2. Рибництво і рибальство. Рибництво – одна з галузей господарства, що займається риборозведенням, збільшенням і поліпшенням

Економічна безпека підприємства Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 1.5. Поняття економічної безпеки підприємництва Економічна безпека підприємництва залежить передусім від наявності правової системи його захисту та ефективного

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 12 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Ключові терміни і поняття – Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) – Логістика – Матеріальні ресурси

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його

Зовнішньоекономічна діяльність 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.5 Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій підприємства При експорті товарів підприємство продає товари за кордон з

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7.6. Аналіз прибутковості капіталу Нарівні з оборотністю капіталу ефективність його використання характеризує також прибутковість

Економічна безпека підприємства Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 2.2. Правове регулювання захисту комерційної Таємниці за кордоном АЗІЯ Багато аспектів азіатських законів щодо охорони комерційних

Регіональна економіка Глава VII ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 3. Місцеві податки і збори Розвиток місцевого самоуправління спирається на фінансову базу, якою поряд з відрахуваннями від загальнодержавних податків

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.2.2. Глобалізація фінансів У порівняно недалекому історичному минулому в компаній

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 7 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.3. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ Розвиток інвестицій постійно потребує мобілізації й розподілу фінансових коштів. Цінні папери – це грошові документи, що

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ V РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТЕМА 28 БАНКРУТСТВО ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА 28.3. Ліквідація збанкрутілих підприємств Ліквідація – припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності,

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ II РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 11 ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА 11.3. Нормування витрат матеріальних ресурсів Чинником, що сприяє підвищенню ефективності використання матеріальних

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 11 АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11.3. Аналіз рівня прибутковості діяльності підприємства Показники прибутковості (рентабельності) забезпечують вивчення ефективності діяльності підприємства за співвідношенням

Економіка Національна економіка Економічний цикл Діловий цикл виявляється в пожвавленні чи спаді економічної активності всіх суб’єктів суспільства. Діловий цикл – це коливання обсягів національного виробництва,

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.3. Організація економічного аналізу та його Інформаційне забезпечення Успішне вирішення задач економічного аналізу

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.7. МАШИНОБУДУВАННЯ 4.7.3. Електроніка Розвиток сучасної мікроелектронної промисловості бере свій початок від винайдення у 1948 р. транзистора в

Економіка Основні поняття ринкової економіки Конкуренція та структура ринку Конкуренція – суперництво між учасниками ринкових відносин за найкращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. У

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 5 РЕГІОНИ СВІТУ 5.5. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД АВСТРАЛІЇ ТА КРАЇН ОКЕАНІЇ 5.5.6.Економіка Океанії Єдиною розвиненою країною в Океанії є Нова Зеландія. Вона має

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 1.3. НАСЕЛЕННЯ ПЛАНЕТИ І МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 1.3.1. Основні демографічні показники. Наприкінці епохи

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 5 РЕГІОНИ СВІТУ 5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЄВРОПИ 5.1.2. Населення Упродовж століть населення з Європи емігрувало до інших частин земної кулі. Нині,

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ IV ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 20 ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 20.4. Методи і принципи державного регулювання діяльності підприємства Ринкова економіка

Регіональна економіка Глава VII ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 4. Вплив податкової політики на формування бюджету На економічну суть бюджету впливають об’єктивні і суб’єктивні фактори. До об’єктивних належать

Економічна безпека підприємства ДОДАТКИ ДОДАТОК 2 Типові зразки організаційно-методичних Документів системи правового захисту Комерційної таємниці Підприємства РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЛАН Виховання і навчання співробітників підприємства з питань

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ І ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТЕМА 8 ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 8.5. Корпоративне управління З появою акціонерних товариств об’єктивно виникла потреба до нових

Економічна безпека підприємства Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА (економічне шпигунство) 3.6. Технічні засоби збирання інформації 3.6.1. Технічні засоби і збирання розвідувальних даних У практиці розвідувальної роботи

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.12. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність галузей народного господарства, пов’язаних з виробництвом продовольства і предметів

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 1.3. Види фінансового аналізу Для проникнення в суть явища, яким є фінансовий аналіз діяльності підприємства,

ПІДПРИЄМНИЦТВО Розділ 5 УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗАСАДИ ТА ФУНКЦІЇ 5.2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ На основі реально розроблених планів можна досягти позитивних результатів підприємницької

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА Розділ 4 ГАЛУЗІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4.13. ТРАНСПОРТ СВІТУ 4.13.1. Загальна характеристика Транспорт – це галузь матеріального виробництва, що забезпечує перевезення пасажирів і вантажів.

Економіка Основні поняття ринкової економіки Приклади розв’язування Задач Для розв’язання задач 1 і 2 необхідно знати: – у сучасній економіці основною формою розподілу доходів є

Page 1 of 3123