Predmety

Довідник з економіки

now browsing by category

 

Захист комп’ютерних систем

Остаточне формування світового господарства

Форми оплати праці

Організація, ефективність економічної розвідки

Аналіз кредитоспроможності підприємства

Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства

ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) ЯК ОСНОВНА ЛАНКА ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ

Дані про ділових партнерів, конкурентів

ІНСТРУКЦІЯ, організації, ведення на підприємстві діловодства документів, що містять комерційну таємницю

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

СУТНІСТЬ, МЕТА І МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА

СТРУКТУРА ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Державна реєстрація та звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

ЖУРНАЛ обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів – Типові зразки, організаційно-методичні документи системи правового захисту комерційної таємниці підприємства – Форма № 2

Маржинальний аналіз

Проблеми малого бізнесу в Україні та шляхи їх подолання

Поняття про економічну безпеку підприємства та її визначення

Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства

Аналіз складу і асортименту продукції

Механізм формування і використання фінансових результатів підприємства

Міжнародні фінансові інститути

Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Припинення діяльності підприємств бізнесу

Соціально-економічна природа бізнесу

Програма захисту, комерційна таємниця підприємства

Гроші

Концепція регіональної політики – Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики

Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності

Організаційно-юридичний план – Зміст і структура бізнес-плану

Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї – Зміст і структура бізнес-плану

Показники собівартості виготовленої продукції

Ринкове середовище господарювання підприємства

Фізико-географічні та історико-політичні особливості Австралії

Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

Допуск, доступ до комерційної таємниці

Планування виробничої програми

Аналіз продуктивності праці

Лісова промисловість – ГІРНИЧОДОБУВНА І ЛІСОВА ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

Основні показники виробничої програми

Міжнародний обмін технологіями

ПРИПИНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Скотарство та інші галузі – ТВАРИННИЦТВО

Населення Австралії

Дослідження ринку продукції та послуг – Зміст і структура бізнес-плану

Проблема голоду

Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства

ГЕНУЕЗЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА – СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Аналіз використання устаткування

Завдання, забезпечення, захист підприємництва в Україні

Шовківництво – ТВАРИННИЦТВО

Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Технологічна підготовка виробництва

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Птахівництво – ТВАРИННИЦТВО

Ціноутворення на підприємстві

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Вугільна промисловість – ВИДОБУТОК ЕНЕРГОНОСІЇВ

Інвестиції: основні поняття, види і джерела фінансування

Поняття фінансової стійкості підприємства

Глобалізація управлінських функцій

Система показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі прийняття управлінських рішень

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Становлення системи регіонального управління, галузями і територіями

Розвиток місцевих бюджетів – необхідна умова побудови нової економічної системи

ЯМАЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА – СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

“Зелена революція” і “біотехнологічна революція”

Виробничий цикл, його характеристика та структура

Загальні положення, класифікація заходів захисту

Бджільництво – ТВАРИННИЦТВО

Аналіз структури і динаміки майна підприємства

Порядок переміщення товарів через митний кордон

Історичний екскурс в енергетику – ЕНЕРГЕТИКА І ЕКОНОМІКА

Терміни кредитування

Виробнича програма, сутність, основні поняття

Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства

Ефективність реструктуризації підприємств

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, співробітника підприємства про збереження комерційної таємниці

Страхування вантажів при міжнародних перевезеннях

Аналіз прибутку від виробництва продукції

МЕТОДИКА, визначення відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства

Відповідальність за порушення законодавства

Транснаціональні корпорації

Регулювання розвитку обласного регіону в умовах переходу до ринку

Загальні принципи формування механізму господарського керування місцевим регіоном

Позичковий відсоток

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції

Прямі зарубіжні інвестиції та інші форми міжнародного руху капіталу

Міжнародна торгівля результатами інтелектуальної діяльності

Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції

Предмет, об’єкт, суб’єкт економічної безпеки

Виноградарство і садівництво – РОСЛИННИЦТВО

Система інформації рахунків бухгалтерського обліку

Аналіз прибутку від реалізації продукції

Область – економічний регіон і територія

УГОДА, про конфіденційність з відвідувачем підприємства

УКРАЇНА – СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

Права та обов’язки суб’єктів лізингу

ПАМ’ЯТКА, при укладанні з іноземною фірмою договору

Додатки – Зміст і структура бізнес-плану