Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Несприятливі фізикогеографічні процеси та природні явища на території України До несприятливих фізико-географічних процесів

Географія Фізична географія України Україна та її географічні дослідження Географічні дослідження на території України Античні географи свідчать, що територія України в ІІІ-ІІ тис. до н.

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Зона Степу України Степова зона розташована на південь від лісостепової й простягається до Азово-Чорноморського узбережжя та

Географія Економічна і соціальна географія України Геоекологічна ситуація в Україні Екологічне становище в Україні оцінюється як кризове й продовжує погіршуватися внаслідок техногенного впливу на довкілля.

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Типологія країн Тип країни – об’єктивно сформований відносно стійкий комплекс властивих їй умов і особливостей

Географія Загальна географія Земля в космічному просторі Сонячна система, її будова До складу Сонячної системи входять зірка Сонце, а також 9 планет, їх супутники, астероїди,

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Природні комплекси морів, що омивають Україну Природні умови й природні ресурси Азовського моря Азовське море –

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Країни Латинської Америки Латинська Америка – регіон Західної півкулі між США й Антарктидою (рис. 57), на території

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Світовий океан – неперервна водна оболонка Землі, що оточує материки й острови. Загальна площа Світового океану становить 361 млн

Географія Загальна географія Земля на плані та карті Окомірна зйомка місцевості План невеликої ділянки місцевості можна скласти власноруч. Для цього потрібні нескладні інструменти – планшет

Географія Економічна і соціальна географія України Населення України Трудові ресурси та зайнятість населення Трудові ресурси – частина населення, яка бере чи може брати участь у

Географія Економічна і соціальна географія України Населення України Кількість, розміщення і густота населення Станом на 01.08.2004 року на території України проживало 47,4 млн осіб. Середня

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Українські Карпати До складу природно-територіального комплексу Українських Карпат входять власне Карпати, Передкарпатська підвищена рівнина і Закарпатська

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Австралійський Союз (Австралія) Австралійський Союз – економічно високорозвинена країна (рис. 59). Площа близько 7,7 млн км2, населення

Географія Загальна географія Географія як наука Географія – наука про природу земної поверхні та причини її різноманітності, про населення Землі та його господарську діяльність, про

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Країни Європи Німеччина Німеччина – одна з найбільш розвинених країн світу, входить до складу країн “великої сімки”.

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Населення світу Природний та механічний рух населення. Відтворення населення Населення Землі в 2004 р. нараховувало

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Океанія Океанія – це макрорегіон, який формують понад 10 тис. островів південно-західної і центральної частини Тихого океану

Географія Загальна географія Земля в космічному просторі Поняття про Всесвіт Із давніх часів люди припускали можливість існування безлічі світів, схожих на наш. Саме тоді весь

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Політична карта світу Політична карта світу відображає розміщення країн у світі, їх адміністративно-територіальний поділ, столиці

Географія Загальна географія Розвиток уявлень про Землю Уявлення про форму Землі змінювалися протягом розвитку людства. Стародавні народи Землі вважали її плоскою. У Стародавній Греції за

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Країни Америки Сполучені Штати Америки (сша) США є найбільш розвиненою країною у світі, лідером “великої сімки” (рис.

Географія Загальна географія Земля на плані та карті Градусна сітка Градусна сітка утворюється меридіанами і паралелями. Меридіани – лінії, які проводяться на глобусі через Північний

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Індійський океан Географічне положення і розміри Це третій за розмірами океан планети (табл. 5). Назву океанові дав португальський учений

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Зона Лісостепу України Лісостепова зона простягається в центрі України від Передкарпаття до Середньоруської височини. Південна межа

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Міжнародні економічні зв’язки Міжнародні економічні зв’язки – система господарських зв’язків між національними економіками різних країн,

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Світове господарство Структура світового господарства Світове господарство – система національних господарств усіх країн світу, що

Географія Економічна і соціальна географія України Господарство Україна та світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України Після проголошення незалежності Україна безпосередньо вступила в систему світового географічного

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Кримські гори Кримські гори простяглися на півдні Кримського півострова із заходу на схід на 180 км.

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Північний Льодовитий океан Географічне положення та розміри Це найменший з усіх океанів (табл. 6). Уперше як окремий океан його

Географія Загальна географія Земля на плані та карті Способи зображення Землі Глобус – об’ємна модель Землі, що в загальних рисах зберігає її форму, зменшену в

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Геологічна будова України Геологічна будова – це склад і будова земної кори, результат

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Грунти та земельні ресурси України Грунти Грунт – пухкий поверхневий шар земної кори,

Географія Загальна географія Земля в космічному просторі Земля як планета Форма та розміри Землі Земля – третя від Сонця планета Сонячної системи. За сучасними уявленнями,

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Глобальні проблеми людства Глобальними називають проблеми, які охоплюють увесь світ, створюють загрозу для всього людства

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Кліматичні умови та ресурси Клімат – це багаторічний режим погоди, властивий даній території.

Географія Економічна і соціальна географія України Господарство Загальна характеристика господарства Господарство – це сукупність природних, інтелектуально-професійних і створених людиною засобів, які зайняті у виробництві товарів

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Історико-географічні регіони світу Історико-географічний регіон – сукупність країн, яким притаманні спільність природних умов, фізико –

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Географія світового транспорту Транспорт – одна з найважливіших галузей виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі

Географія Економічна і соціальна географія України Населення України Система розселення й розвиток поселень Особливості розміщення населення, рівень розвитку господарства, історичні традиції народу формують систему розселення

Географія Економічна і соціальна географія України Населення України Особливості відтворення населення України, його вікова та статева структура, природний і механічний рух Наша країна поступається багатьом

Географія Фізична географія України Природні комплекси і фізико-географічне районування Природно-територіальній комплекс (ПТК), або ландшафт, – це територія, для якої притаманне певне сполучення природних компонентів, що

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Країни Африки Рис. 58. Африка На території Африки нараховується 53 суверенні держави (50 республік і 3 монархії),

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Міжнародні організації Міжнародна організація – неурядове об’єднання держав або національних товариств, які діють для досягнення

Географія Економічна і соціальна географія світу Загальна економіко-географічна характеристика світу Міжнародний туризм Туризм – сукупність галузей виробничої та невиробничої сфери, діяльність яких спрямована на надання

Географія Загальна географія Материки Північна Америка Географічне положення Північна Америка – третій за площею материк планети (24,25 млн км2) – повністю розташована в Північній півкулі.

Географія Економічна і соціальна географія України Господарство Сільське господарство Сільське господарство – провідна галузь виробництва, яка займається вирощуванням рослин і розведенням свійських тварин задля забезпечення

Географія Економічна і соціальна географія України Населення України Національний та етнічний склад населення Національний склад населення – розподіл населення певної території за національностями. В Україні

Географія Економічна і соціальна географія України Територіальний поділ України Різні регіони нашої країни відрізняються один від одного не тільки природними, а й економічними умовами та

Географія Загальна географія Материки Африка Географічне положення Африка – другий за розмірами материк світу (площа 29,2 млн км2, з островами – 30,3 млн км2). На

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Мінерально-сировинні ресурси України Паливні корисні копалини До групи паливних (горючих) корисних копалин належать:

Географія Загальна географія Земля в космічному просторі Місяць – супутник Землі Земля має природний супутник – Місяць, який обертається навколо неї на середній відстані 384

Географія Загальна географія Материки Антарктида Історія відкриття Антарктида Майже цілком лежить за Південним полярним колом. Південний полюс розташований приблизно в центрі материка (рис. 24). Антарктида

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Рослинність і тваринний світ України Природна рослинність України досить багата – налічується близько

Географія Фізична географія України Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України Тектонічні структури України В основі більшої частини території України лежить Східноєвропейська платформа. На

Географія Загальна географія Материки Євразія Географічне положення Євразія – найбільший материк планети. Він займає 1/3 частину суходолу (54,3 млн км2). Євразію утворюють дві частини світу

Географія Економічна і соціальна географія світу Регіональна географія Країни Азії Японія Японія – економічно найбільш розвинена країна Азії, острівна держава (рис. 52). Площа – 372,8

Географія Загальна географія Материки Південна Америка Географічне положення Південна Америка – четвертий за розмірами материк Землі. Її площа – 18,2 млн км2. Материк цілком лежіть

Географія Загальна географія Материки Австралія Географічне положення Австралія – найменший материк Землі. Його площа – близько 7,7 млн км2. Разом із прилеглими островами він повністю

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Атлантичний океан Географічне положення та розміри Це другий за розмірами водний басейн Землі (табл. 4). Таблиця 4 Атлантичний океан

Географія Фізична географія України Україна та її географічні дослідження Джерела географічної інформації Розрізняють такі джерела географічної інформації. 1. Географічні інформаційні системи (ГІС). ГІС – це

Географія Економічна і соціальна географія України Господарство Промисловість Паливна промисловість Вугільна промисловість є найрозвиненішою галуззю паливної промисловості України. Вона представлена видобутком кам’яного та бурого вугілля.

Географія Загальна географія Характеристика Світового океану Тихий океан. Океанія Географічне положення та розміри Це найбільший з океанів нашої планети (табл. 3). Таблиця 3 Тихий океан