Довідник з геометрії

now browsing by category

 

Приклади розв’язування типових задач з геометрії для найпростіших фігур

Перпендикулярність прямих і площин

Паралельність прямих і площини

Площа прямокутника

Відстань між точками

Довжина кола

Многогранник

Властивості паралельних площин

Стереометрія

Висота, бісектриса, медіана трикутника

Об’єм кулі

Площа чотирикутника

Декартові координати та вектори в просторі

Площа трикутника

Циліндр

Описана піраміда

Трапеція

Перпендикулярність площин

Теорема косинусів

Рівнобедрений трикутник

Ознака паралельності прямих

Кут між площинами

Теорема Піфагора

Поворот

Рівняння прямої

Сума кутів трикутника

Теорема синусів

Відстань між мимобіжними прямими

Зрізаний конус

Об’єми многогранників

Теорема Фалеса

Об’єми тіл

Об’єми круглих тіл

Пропорційність відрізків хорд і січних кола

Многокутники

Ромб

Коло

Означення. Аксіоми

Властивості подібних фігур

Перпендикуляр

Ознака паралельності прямої і площини

Рівносторонній трикутник

Многогранники

Тригранний і многогранний кути

Координати векторa

Площа ромба

Аксіоми стереометрії

Зображення просторових фігур на площині

Правильні многокутники

Розв’язання трикутників

Множення вектора на число

Додавання векторів

Перетворення в просторі – Декартові координати та вектори в просторі

Координати середини відрізка

Інші комбінації геометричних тіл

Нерівність трикутника

Куля

Прямокутний трикутник

Паралелограм

Симетрія відносно точки

Конус, вписаний у кулю

Ознаки рівності трикутників

Пряма й обернена теореми

Площа трапеції

Описані кулі

Розкладання вектора за координатними осями

Площі подібних фігур

Властивості руху

Кут між прямою та площиною

Кути, вписані в коло

Подібність фігур

Суміжні й вертикальні кути

Перпендикуляр і похила

Теорема про триперпендикуляри

Співнаправленість півпрямих

Конус

Циліндр, вписаний у кулю

Кут між мимобіжними прямими

Скалярний добуток векторів

Площі фігур

Циліндр, описаний навколо кулі

Вписані кулі

Площа квадрата

Паралельне перенесення та його властивості

Паралельні прямі

Доведення від супротивного

Ознака паралельності площин

Рівність фігур

Квадрат

Ознаки рівнобедреного трикутника

Бісектриса

Співвідношення між сторонами й кутом прямокутного трикутника

Властивості перетворення подібності

Середня лінія трикутника

Площа круга

Симетрія відносно прямої

Площа паралелограма

Означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса для будьякого кута від 0° до 180°

Прямокутник

Куля, вписана в конус