Інформатика Прикладне програмне забезпечення Бази даних База даних (БД) – це організована структура, призначена для зберігання інформації: даних і методів, за допомогою яких відбувається взаємодія

Інформатика Алгоритмізація Основні етапи розв’язання прикладних задач із використанням комп’ютера Розв’язання задач із використанням ком­п’ютера характеризується декількома етапами, частина з яких виконуються безпосередньо людиною, решта

Інформатика Алгоритмізація Технології програмування Для полегшення роботи зі складними задачами процес підготовки завдання для розв’язання на комп’ютері можна розділити на два етапи: створення укрупненого алгоритму

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Системи обробки графічних зображень Комп’ютерна графіка – одна з галузей застосування комп’ютерів. Створення малюнків на комп’ютері відбувається за допомогою спеціально призначених

Інформатика Алгоритмізація Поняття алгоритму Визначення алгоритму Слово “алгоритм” походить від “algorith­mi” – латинської форми написання імені великого математика аль-Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних дій.

Інформатика Алгоритмізація Поняття інформаційної моделі Розв’язання прикладної задачі вимагає створення моделі, яка описує реальні об’єкти та відносини між ними в межах даної задачі. Для досліджень

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Створення презентації Презентації необхідні в багатьох сферах професійної діяльності. Ще декілька років тому презентації, як правило, являли собою доповідь з ілюстраціями,

Інформатика Прикладне програмне забезпечення Системи обробки текстової інформації Сучасний Текстовий редактор являє собою програмний продукт, який забезпечує користувача ПК засобами створювання, опрацювання та збереження документів

Інформатика Алгоритмізація Поняття величини Базовим поняттям математичних і природних наук є поняття величини, що характеризує стани деякого об’єкта або явища. Значення та позначення величин. При­пус­тимо,