Довідник з історії

now browsing by category

 

Київська Русь у роки князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава (882-972 рр.)

Запорозька Січ – козацька республіка

Воєнні дії на території України

Роздробленість Київської Русі

Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій (кінець XVIII ст.)

Політика українізації (коренізації) в 1920-х рр

Спроби реформування економіки України наприкінці 1950 – у першій половині 1960-х рр

Галицько-Волинська держава

Окупація України військами Німеччини та її союзників

Україна й утворення СРСР

Початок Другої світової війни. Об’єднання українських земель та радянізація західних областей України в 1939-1941 рр

Директорія УНР – Українська революція (1917-1920 рр.)

Початок Української революції, утворення Центральної Ради – Українська революція (1917-1920 рр.)

Значення козацької доби в історії України

Перші державні об’єднання на півдні України за часів ранньої залізної доби

Українське національно-культурне відродження

Зміни в житті людей протягом бронзового віку

Період Руїни (друга половина XVII ст.)

Визволення України від німецько-фашистських загарбників

Розвиток людського суспільства на українських землях за часів мезоліту

Революція 1848-1849 рp. В Австрійській iмпepiї та події на західноукраїнських землях – Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у XIX ст

Українська держава під владою П. Скоропадського – Українська революція (1917-1920 рр.)

Громадсько-політичне й культурне життя в Україні в 1930-х рр

Адміністративно-територіальні зміни – Україна в 1945 – першій половині 1950-х рр

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у XIX ст

Життя людей на теренах сучасної України у прадавню добу (1 млн років тому – початок нової ери)

Українські землі за доби розвиненого Середньовіччя (друга половина XI-середина XVI ст.)

Культурне життя в Україні – Україна в 1945 – першій половині 1950-х рр

Проблема етногенезу слов’ян

Формування та бойовий шлях легіону Українських січових стрільців

Прийняття Декларації про державний суверенітет України

Економічний розвиток західноукраїнських земель – Економічний розвиток українських земель у XIX ст

Історичний розвиток українських земель під владою Російської та Австрійської імперій

Реформація в Україні

Берестейська церковна унія 1596 р

Конституція П. Орлика – Україна в першій половині XVIII ст

Ліквідація Гетьманщини та Запорозької Січі. Гетьман К. Розумовський та кошовий отаман П. Калнишевський

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657 рр.)

Залюднення українських земель за доби палеоліту

УРСР в умовах нової економічної політики

Перебудова в СРСР і Україна

Українські землі за часів енеоліту. Трипільська культура

Монголо-татарська навала

Люблінська унія 1569 р

Українські землі у складі Польщі

Перехід до відтворюючого господарства за часів неоліту

Політика російського самодержавства щодо України в 1907-1914 рр. – Українські землі на початку XX ст

Політичні події липня 1917 – квітня 1918 рр. – Українська революція (1917-1920 рр.)

Походження назви “Русь”

Відбудова господарства – Україна в 1945 – першій половині 1950-х рр

Культурне й духовне життя суспільства

Вибори Президента України 2004 р. “Помаранчева революція”

Подальша політизація українського революційновизвольного руху – Українські землі на початку XX ст

Україна – співзасновниця ООН – Україна в 1945 – першій половині 1950-х рр

Культура і духовне життя в Україні. Виникнення дисидентського руху

Утворення держави Київська Русь

Економічний розвиток

Українські землі у складі Румунії

Українські землі у складі Чехословаччини

Kультура й духовне життя України

Суспільно-політичне життя. Загострення політико-ідеологічної кризи радянського ладу

Oсобливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні

Передумови об’єднання Великого князівства Литовськогой Польського королівства

Західноукраїнська народна республіка – Українська революція (1917-1920 рр.)

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Росії

Голод 1946-1947 рр. – Україна в 1945 – першій половині 1950-х рр

Велике переселення народів і розвиток історичних подій на території України

Державотворчі процеси

Українці в загальноросійському і польському суспільно-політичних рухах

Остаточна ліквідація автономії руських князівств у складі Литви

Північна війна і Україна – Україна в першій половині XVIII ст

Наслідки Першої світової війни

Опозиційний рух в Україні

Контрреформація на українських землях

Виокремлення української народності із загальноруської спільноти

Національний рух у Галичині й Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни

Москвофіли і народовці в Галичині – Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у XIX ст

Суспільно-політичне життя в Україні

Спроба державного перевороту у серпні 1991 р. Здобуття Україною незалежності

Політизація українського національно-визвольного руху – Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у XIX ст

Українські землі за доби раннього Середньовіччя (V – середина XI ст.)

Початок війни. Плани воюючих сторін щодо українських територій

Розквіт Київської держави за часів князювання Володимира Великого (980-1015 рр.) і Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.)

Культура України в роки Великої Вітчизняної війни

Окупаційний режим в Україні в 1941-1944 рр

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Австрійської імперії

Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Діяльність громад

Внутрішньополітичні події після 1996 р

Установлення радянської влади в Україні

“Руська трійця” – Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у XIX ст

Грошова реформа 1947 р. – Україна в 1945 – першій половині 1950-х рр

Гетьманування Д. Апостола – Україна в першій половині XVIII ст

Формування багатопартійної системи

Наддніпрянщина в роки революції 1905-1907 рр. У Російській імперії – Українські землі на початку XX ст

Капіталізація економіки Наддніпрянщини – Економічний розвиток українських земель у XIX ст