ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Переднє слово Національна культура – це осмислення місця нації у загальному процесі розвитку людства, а для українського народу – історичне відкриття, яке

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Чим викликана політика українізації і які основні напрямки її здійснення

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі ЗВ’ЯЗОК КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ З АНТИЧНІСТЮ У ІХ-Х ст. Київ входить до країн європейської коаліції, вибрано найоптимальнішу

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VI Відродження української культури в період національно-демократичної революції (1917-1920рр.) Перша світова війна загострила політичні та національні суперечності російської імперії, активізувала визвольний

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА Х V І СТ. Підтримуючи ідею об’єднання католицької і православної церков

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕННОСТІ Уряд України величезну увагу приділяв розгортанню масової культурно-освітньої роботи.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ Гуманістичні ідеї, які приходили в Україну, визвольна війна 1648-1654

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ І Культура праслов’ян ЩО ВИВЧАЄ ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Історія культури України вивчає культурні та мистецькі надбання народів, що проживали і проживають

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ VI ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИИ КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС Кожне суспільне явище, кожний вчинок, мотив людської діяльності мають естетичну та етичну цінність і визначаються як прекрасне/погане або як

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу МЕЦЕНАТИ ТА КОЛЕКЦІОНЕРИ Меценатство та благодійництво в Україні були популярними з княжої доби. У добу

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки ОСВІТА У 30-ті роки держава докладала великих зусиль для ліквідації неписьменності, піднесення загальноосвітнього рівня населення.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини БРАТСТВА І РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ Історія створення братств сягає давніх часів. Ще в Іпатіївському

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ XIV СТ. Постійна загроза нападу ворогів і боротьба проти різних

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу РЕФОРМА ОСВІТИ 1803-1804 рр. Унаслідок постійних переслідувань з боку польського уряду і католицької церкви в

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки КУЛЬТОСВІТНЯ РОБОТА Визначаючи завдання в галузі культурного будівництва, держава наголошувала на важливості розвитку культурно-освітньої роботи

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади КІНО Зважаючи на величезне виховне й агітаційне значення кіно, в Україні було здійснено

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу “ТЕАТР КОРИФЕЇВ” Засновником українського професійного театру з повним правом вважається І. Котляревський. Він у 1810

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу МУЗИКА У повоєнний час композитори звернулись до великої музичної форми, що характеризується розширенням тематики і жанрів, поглибленням

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ І Культура праслов’ян ІСТОРИЧНА НАУКА ПРО ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Історико-культурні дослідження України мають багатовікову історію, написану як вітчизняними, так і зарубіжними

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу “ПРОСВІТИ” ТА ЇХ РОЛЬ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОЦЕСІ Бурхливий розвиток індустрії великих міст, використання найманої праці

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ У 20-ті роки в Україні було створено першу в практиці національно-державного

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини НАРОДНІ ДУМИ Й ПІСНІ ПРО ВИЗВОЛЬНУ ВІЙНУ Соціальні потрясіння активізують творчий процес. Історія

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА І ВИЩА ШКОЛА Організація вищої і середньої спеціальної освіти в Україні

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ СТ. Українська література цього періоду розвивалась у складних умовах протиборства

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ XIV НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. ЄДНІСТЬ І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СВІТОВОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУР У XX ст. активізувалися рухи народів до національного самовизначення. Вони

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу ТЕАТР Після визволення України повертаються з евакуації і відновлюють роботу театри, створюються нові колективи, зокрема 18 у

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІХ Культура України в роки війни НАУКА З початком війни відбулось об’єднання кількох інститутів Академії наук України, які були евакуйовані на

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ПЕРШІ КНИГОДРУКАРІ СЛОВ’ЯН Перші книги слов’янського кириличного алфавіту було видано у Кракові близько

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ ХХ ст. На початку XX ст. продовжує розвиватись образотворче мистецтво. Особливий вплив

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки МУЗИКА Музика також розглядалась як засіб партійної пропаганди. Перевага надавалась творам, у яких провідними були

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ 1917 р. Після проголошення маніфесту 17 жовтня 1914 р. царський уряд почав вживати

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО – МИСТЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ Із приходом на російський престол Олександра I (1801-1825 рр.), який

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ПОДІЛ УКРАЇНИ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ У ХVІ ст. велика частина українських земель (Галичина,

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки НАУКА Головним осередком наукової діяльності в 30-х роках залишається ВУАН, президентом якої 1930 р. став

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ І Культура праслов’ян РЕЛІГІЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН Світосприймання слов’ян було досить своєрідним. Воно формувалося під впливом власної релігійної системи, соціального розвитку суспільства,

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІІ Культура в часи перебудови та становлення незалежності України НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ Перебудова радянського суспільства в останні роки функціонування СРСР не стала

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ IV Культура України Х VII – Х VIII ст. “УКРАЇНСЬКЕ” БАРОКО У другій половині XVII ст. в Україні поширюється стиль бароко,

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ IV Культура України Х VII – Х VIII ст. КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ Історії Запорозької Січі присвячено численні розвідки – від суто популяризаторських

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки ЛІТЕРАТУРА Слідом за розгромом наукових кадрів удар було спрямовано на письменницькі організації й об’єднання. Керівники

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VI Відродження української культури в період національно-демократичної революції (1917-1920рр.) ВИЩА ШКОЛА Гетьманський уряд здійснив низку заходів з метою подальшої розбудови вищої

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки ТЕАТР На початку 30-х років українське театральне мистецтво зазнало великих втрат. У 1933 р. було

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ У КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ По смерті Ярополка Володимир (980-1015 рр.) стає повновладним господарем держави, до якої

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу РЕФОРМА ОСВІТИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. Розвиток шкільництва та народної освіти в Україні не

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІІ Культура в часи перебудови та становлення незалежності України ВИЩА І СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА З метою тіснішого зв’язку з середньою освітою

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІІ Культура в часи перебудови та становлення незалежності України КУЛЬТУРНИЙ ВНЕСОК ДІАСПОРИ Складні економічні процеси, що відбувалися наприкінці XIX ст., призвели

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ І Культура праслов’ян ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАСЛОВ’ЯНСЬКУ ПИСЕМНІСТЬ Це питання довго і гаряче дебатувалось і сьогодні ще не дістало остаточного вирішення.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ЖІНОК Жінки в Україні одержували середню освіту в жіночих гімназіях і прогімназіях,

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. У другій половині XIX ст. відбувався подальший розвиток української

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі ВНЕСОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ У РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ Київська Русь, освоївши кращі досягнення народів східних слов’ян, протягом ІХ-ХІІ ст.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІ Культура України в умовах кризи Радянської системи ПРЕСА У республіці видавалися газети і журнали: загальнополітичні, літературно-художні, фахові, розраховані на працівників

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу ОСВІТА Першочерговою справою в повоєнний період стала робота закладів освіти, науки і культури як невід’ємної складової нормалізації

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІ Культура України в умовах кризи Радянської системи КУЛЬТОСВІТНІ ЗАКЛАДИ У 50-80-ті роки відбувався подальший процес розширення мережі клубів, бібліотек, кінотеатрів,

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки Наприкінці 20-х років у внутрішній політиці Радянського Союзу відбувся різкий поворот. Розгромивши суперників у боротьбі

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБУДОВИ КИЄВА Згідно з історичними хроніками Київ було засновано у V-VІ ст. братами Києм, Щеком,

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ Х ІСТОРИЧНЕ ПОБУТУВАННЯ (БУТТЯ) ЛЮДЕЙ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ Культурно-мистецькі процеси невіддільні від історичного розвитку суспільства. Вони охоплюють економічний, політичний і виробничий досвід народів

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади УКРАІНІЗАЦІЯ Встановлення радянської влади в Україні проходило під гаслами соціальної справедливості та інтернаціоналізму.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі КИРИЛО ТА МЕФОДІЙ – ПРОСВІТНИКИ СЛОВ’ЯН Святі рівноапостольні просвітники слов’ян брати Кирило та Мефодій народилися в грецькому

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу НАУКА У повоєнні роки розширилась мережа науково-дослідних установ, збільшилась чисельність наукових кадрів. У березні 1944 р. повернулася

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІ Культура України в умовах кризи Радянської системи АРХІТЕКТУРА ТА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО Першочерговим завданням у цей період стало зведення житла, потреба

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ Зібрання книг, ікон, художніх виробів, історичних цінностей були популярні в Київській

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІХ Культура України в роки війни Чорною хмарою прокотилося фашистське лихоліття через Україну. Колонізатори масово знищували цивільне населення, примусово вивозили на

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу КІНО Великі завдання на завершальному етапі війни постали перед працівниками українського кіномистецтва. У червні 1944 р. повернулася

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі Київська Русь – одна з могутніх держав Європи ІХ-ХІІ ст. Вона відіграла велику роль в історії східних

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ VII ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА Художність – це складне поєднання творчих і професійних якостей, які визначають кінцевий результат праці творця в мистецтві. Художності характерні завершеність

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу КУЛЬТОСВІТНІ ЗАКЛАДИ Великого значення держава надавала роботі культосвітніх закладів, на які покладалися завдання з формування загального високого

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ XV КУЛЬТУРА НА ПОРОЗІ XXI ст. Історія нашої цивілізації орієнтовно налічує близько 10 тис. років, змінилося близько 170 поколінь. Тому не дивно, що

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ XIII КУЛЬТУРА XX ст. У XX ст. відбулась низка революцій, які суттєво змінили систему мислення людей, приголомшили всю Європу і вплинули на історичні

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ II КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ Під час класифікації та узагальнення суспільних і культурних процесів природно виникає бажання визначити першопочатки людства, його зародження, походження, тривалість

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VI Відродження української культури в період національно-демократичної революції (1917-1920рр.) ПРЕСА, КНИГОДРУКУВАННЯ До значних досягнень відродження на ціональної культури належить швидкий розвиток

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ IV Культура України Х VII – Х VIII ст. ОСВІТА В УКРАЇНІ У XVIII СТ. У другій половині XVIII ст. культурний

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки ВИЩА ШКОЛА Індустріалізація поставила конкретні завдання й перед школою. Для виробництва потрібні були кваліфіковані кадри,

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІІ Культура в часи перебудови та становлення незалежності України ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З утворенням у 1989 р. Товариства української мови та

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ V СТАНОВЛЕННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Розвиток етносів, їхнє походження і становлення – сьогодні одна з провідних тем у культурологічній науці. Вона є базовою при

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі ПРО ВИТОКИ КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Велике переселення народів, яке відбулося у ІІІ-VI ст.., перетасувало народи Центральної

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІХ Культура України в роки війни ПРЕСА. РАДІО Важливу роль у мобілізації народу на боротьбу з фашистськими загарбниками відігравали засоби масової

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ IV Культура України Х VII – Х VIII ст. 1648-1764 рр. – період гетьманської держави. її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VIII Українська культура у 30-ті роки КІНО 30-ті роки стали періодом звукового кіно, періодом становлення і утвердження українського кіномистецтва. У 1933-

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Охарактеризуйте економічну і соціально-політичну ситуацію в Україні в повоєнний період. 2. Яких заходів було

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади ВИДАВНИЦТВА Розгортання культурного будівництва, посилення культурно-освітньої роботи зумовили зростання попиту на книгу. У

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Першочергова увага державних органів приділялася відновленню роботи видавництв, преси, радіомовлення. З відбудовою поліграфічної бази

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ІВАН ФЕДОРОВ – ПЕРШОДРУКАР УКРАЇНИ Іван Федоров (1510-1583) – засновник книгодрукування в Росії

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу Цей період охоплює близько 15 років – із середини 40-х до кінця 50-х років. Його можна поділити

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ІКОНОПИС ХІ V – Х V СТ. У ХІV-ХV ст. у Європі відбуваються

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ І Культура праслов’ян ОСОБЛИВОСТІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ На початку 90-х років ХІХ ст. В. Хвойка висунув припущення, що слов’яни і неолітична людність

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ VIII ПОХОДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА Усі народи схильні до творчості. Кожний із них на своєму рівні розвитку створює мистецькі вироби, які вирізняють його серед інших.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ IV Культура України Х VII – Х VIII ст. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО Витоки театрального мистецтва України сягають княжої доби, коли мандрівні актори-скоморохи

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі НАЙВИЗНАЧНІШІ ПАМ’ЯТКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Плин часу, наче гумка, стирає з лиця землі багато того, що зведено людьми.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу РОЗВИТОК НАУКИ В УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХІХ СТ. Суперечливим і складним був розвиток науки в Україні.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу УКРАЇНСЬКА НАУКА І КУЛЬТУРА ПОЧАТКУ ХІХ СТ. На початку XIX ст. починається розклад феодально-кріпосницького ладу

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІХ Культура України в роки війни ТЕАТР ТА КІНО Десятки українських театральних колективів, ансамблів, артистичних бригад несли своє мистецтво фронтовикам, надихаючи

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ IV ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА – ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ На історичному шляху людства, а особливо з того часу, коли людина почала усвідомлювати себе особистістю, культура стала

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ І Культура праслов’ян ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Етнокультурні проблеми походження слов’ян постали перед наукою давно. Тривалий час, переважно в наукових колах проросійської

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ Музичне мистецтво східних слов’ян доби Київської Русі досягло високого рівня. Про це свідчать

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу АРХІТЕКТУРА ТА ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО Повоєнні роки позначились якісним зростанням образотворчого мистецтва. Важливою подією стали з’їзди архітекторів і

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ХІ Культура України в умовах кризи Радянської системи ВИЩА ОСВІТА Господарські реформи, впровадження нової техніки в народне господарство, розвиток освіти і

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ Х Культура повоєнного часу ЛІТЕРАТУРА Постійного контролю зазнавали діячі літератури і мистецтва. З ініціативи партії в Україні було проведено кампанії, спрямовані

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини БОРОТЬБА УКРАЇНЦІВ ПРОТИ АСИМІЛЯТОРСЬКИХ ЗАХОДІВ, ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ Починаючи з ХІУ ст.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ Розділ III НАЙДАВНІШІ ЗЕМНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Найдавніші земні цивілізації зародилися в Центральній Азії. Культурна домінанта, що склалася тут, дала поштовх для розвитку цивілізацій євразійського континенту.

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини КНИГИ ЛАВРСЬКОЇ ДРУКАРНІ Починаючи з XІ ст., часу свого заснування, Києво-Печерська лавра була

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ VII Культура України в період становлення Радянської влади ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО Як і літературі, музиці, театрі та інших сферах культурного будівництва, мистецтво

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІ Культура Київської Русі ЛІТЕРАТУРНІ ПАМ’ЯТКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Високий розвиток культури Київської Русі мав міцне підгрунтя, створене попередниками: розвинену писемність, образне

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини РОЛЬ БРАТСЬКИХ ШКІЛ У СТАНОВЛЕННІ ОСВІТИ У ході боротьби українців проти католицького впливу

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини КОЛЕГІЇ В УКРАЇНІ Після Берестейської унії 1596 р. Річ Посполита посилює вплив та

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ V Пробудження національної свідомості Українського народу СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ Київська художня школа започаткувалася при лаврських іконописних майстернях, де працювали

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ ІІІ Культурні процеси напередодні і в добу козаччини ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ Театралізація в організації та проведенні традиційних календарних свят і

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Розділ І Культура праслов’ян МИСТЕЦЬКІ НАБУТКИ СЛОВ’ЯН Джерелами української музичної культури є стародавня культура східнослов’янських племен, культурний вплив сусідніх народів. На думку