Історія педагогіки України Розділ VIII ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 2. Дошкільна освіта Демократичні поступальні перетворення в політичному та суспіль ному житті країни

Історія педагогіки України Розділ ІІІ НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ 3. Братські школи Центрами політичного, господарського і культурного життя в Україні були міста. Розвиток

Історія педагогіки України Розділ ІІІ НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ 1. Освіта за литовської доби Велике князівство Литовське сформувалось у XIII ст. і посилилось

Історія педагогіки України Розділ IV ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII-XIX ст. 2. Педагогіка Олександра Духновича Олександр Васильович Духнович (1803 – 1865) – один з

Історія педагогіки України Розділ VII ОСВІТА УКРАЇНЦІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ Внаслідок адміністративного поділу та міграційних процесів чимало українців опинилося за межами України. Як на своїй

Історія педагогіки України Розділ ІІІ НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ 7. Освіта за часів козаччини Козацьку християнську демократичну республіку започаткувало козацьке вояцтво, яке сформувалось

Історія педагогіки України Розділ ІІІ НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ 6. Педагогічні погляди Григорія Сковороди Життя і діяльність філософа, самобутнього просвітителя, гуманіс та, педагога,

Історія педагогіки України Розділ VI ОСВІТА Й ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ 6. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) – засновник

Історія педагогіки України Розділ V ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ОСВІТА, СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. 5. Педагогічний доробок Бориса Грінченка

Історія педагогіки України Розділ VI ОСВІТА Й ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ 3. Педагогічна спадщина Антона Макаренка Антон Семенович Макаренко (1888 – 1939)

Історія педагогіки України Розділ V ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ОСВІТА, СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. 4. Педагогічна спадщина Софії Русової

Історія педагогіки України Розділ IV ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII-XIX ст. 3. Педагогічні погляди Тараса Шевченка Великий український поет, художник, мислитель, відомий усьому світові

Історія педагогіки України Розділ VIII ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1. Шкільна та позашкільна освіта Перебудовані процеси в 1985 – 1990 рр. в

Історія педагогіки України Розділ ІІІ НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ 4. Першодруки Розвиток прогресивних способів видання книг на українських теренах відбувався в руслі загальних

Історія педагогіки України Розділ IV ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII-XIX ст. 3. Педагогічна діяльність Миколи Пирогова Микола Іванович Пирогов (1810 – 1881) – основоположник

Історія педагогіки України Розділ І ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ НА ТЕРЕНІ УКРАЇНИ У НАЙДАВНІШІ ЧАСИ 3. Писемність праслов’ян-оріїв (гіпотези і факти) Багато дослідників вважають українську мову

Історія педагогіки України Розділ V ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ОСВІТА, СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. 6. Педагогічна спадщина Михайла Коцюбинського

Історія педагогіки України Розділ VIII ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 3. Вища школа на сучасному етапі Вища освіта в Україні у перші роки

Історія педагогіки України Розділ V ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ОСВІТА, СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. 3. Розвиток дошкільного виховання у