Довідник з педагогіки

now browsing by category

 

“Родинне виховання” дітей дошкільного віку

Роль рукописних книг у вихованні й навчанні

Дошкільна освіта

Просвітницька діяльність та педагогічні ідеї Михайла Грушевського

Братські школи

Освіта за литовської доби

Освіта й виховання в роки Другої світової війни та у повоєнні роки

Педагогічна думка, шкільництво, виховання в період занепаду України – Русі

Освіта на українських землях під владою Польщі

Педагогіка Олександра Духновича

ОСВІТА УКРАЇНЦІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Освіта за часів козаччини

Стан школи та освіти в кінці XIX – на початку XX ст. в Україні

Педагогічні погляди Григорія Сковороди

Педагогічні ідеї Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки

Культура і освіта в часи розквіту держави

Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського

Освітня діяльність та педагогічні погляди Костянтина Ушинського

Дошкільне виховання, школа, освіта в Україні у драматичні 30-ті роки

Педагогічний доробок Бориса Грінченка

Освіта в період становлення України – Русі

Педагогічна спадщина Антона Макаренка

Розвиток освіти, дошкільного виховання і культури в Українській Народній Республіці

Педагогічна спадщина Софії Русової

Народна педагогіка, вірування, фольклор у вихованні дітей

Педагогічні погляди Тараса Шевченка

Розвиток дошкільного виховання, школи й освіти в новаторські 20-ті роки

Педагогічні ідеї та праці Пантелеймона Куліша

Шкільна та позашкільна освіта

Першодруки

Педагогічна діяльність Миколи Пирогова

Писемність праслов’ян-оріїв (гіпотези і факти)

Становлення суспільного дошкільного виховання на Наддніпрянщині та Слобожанщині

Стан народної освіти в Україні в II половині XVIII та у XIX столітті

Педагогічна спадщина Михайла Коцюбинського

Вища школа на сучасному етапі

Стан освіти і виховання в Україні у 60 – 80-ті роки

Виховання підростаючих поколінь в умовах боротьби за виживання

Розвиток дошкільного виховання у Галичині