Природознавство Людина та середовище її життя Тіла й речовини, що оточують людину Тіла – предмети навколо нас Характеристики тіл Довжина. У міжнародній системі вимірювання (СІ)

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 8. ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ Формуючи своє вчення про типи насаджень, Г. Ф. Морозов стояв на позиціях, що “природа

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 3.2 Планування науково-дослідної роботи Робота над магістерською або кандидатською дисертацією повинна бути

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 4. МЕТОДОЛОГІЯ ЛІСІВНИЦЬКИХ (БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНИХ) ДОСЛІДЖЕНЬ 4.2 Етапи лісівницьких (біогеоценологічних) досліджень Весь цикл лісівницьких досліджень можна умовно поділити на

Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Умови життя на планеті Земля Пристосування організмів до умов існування Середовища існування живих організмів Середовище існування – це сукупність

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ 2.5 Деградація деревостанів під дією рекреації Найбільш стійким

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 7.6 Ланки кругообігу речовин

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 8. ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ 8. 2 Типологічна класифікація Є. В. Алексєєва Розвиток лісової типології в Україні пов’язаний з

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.2 Деякі інші логічні поняття Гіпотеза. Вибір теми досліджень, яка

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 8. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ 8.1 Загальні поняття про взаємодію деревних рослин Лісові насадження

Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Небесні тіла Уявлення про Всесвіт Дослідження Всесвіту людиною Астрономічні спостереження із Землі. Учені роблять знімки зоряного неба й аналізують

Лісівництво РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ Лекція 5. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ЛІСОВИРОЩУВАННІ 5.1 Біологічні особливості сосни звичайної та

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 4. ЛІС І ВОЛОГА 4.3 Відношення деревних порід до вологи Різним деревним породам властива неоднакова здатність отри­мувати

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 7.10 Активізація біологічного кругообігу

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 8. ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ 8.4 Загальна характеристика груп типів лісорослинних умов (едатопів) Складові трофогенного ряду мають наступні особливості

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 4. ВІДПОВІДНІСТЬ БІОЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ЛІСОРОСЛИННИМ УМОВАМ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО РОСТУ НАСАДЖЕНЬ 4.1 Пристосування деревних

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 6. РУБКИ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ 6.4 Способи рубок формування Оскільки лісопаркові ландшафти формуються найчастіше в лісопар­ковій

Природознавство Людина та середовище її життя Тіла й речовини, що оточують людину Повітря – природна суміш Атмосфера Простір навколо нас наповнений Повітрям. Повітря утворює атмосферу

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 3. ЛІС І АТМОСФЕРА 3.4 Ліс і вітер Вже згадувалося про позитивний вплив слабкого вітру на фото­синтез.

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Рукотворні системи Енергія Роботу можуть здійснювати тіла, що мають енергію. Енергію виражають у джоулях, як і

Лісівництво РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ Лекція 2. ЗМІНА СЕРЕДОВИЩА У НАСАДЖЕННЯХ ВНАСЛІДОК РУБОК ДОГЛЯДУ 2.2 Зміна освітленості внаслідок рубок догляду К. А. Тімірязєв

Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Небесні тіла Види небесних тіл Планети – це великі небесні несвітні тіла. Усі планети земної групи Мають порівняно невеликі

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 7. ГІГІЄНА РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ 7.1 Раціональний режим роботи Професор П. Т. Приходько (1965) посилається на російського фізіолога Введенського,

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ 1.3 Екологічні фактори і процес лісотворення У лісі постійно відбувається природний

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Рукотворні системи Прості механізми Важіль – тверде видовжене тіло, яке може обертатися навколо нерухомої точки опори.

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Природні та штучні екосистеми Екосистема. Ланцюги живлення Екосистема Екосистема (Біогеоценоз) – сукупність живих організмів, що існують

Природознавство Вступ Методи вивчення природи Порівняльно-описовий метод. Це найдавніший метод вивчення природи. Порівнюються природні явища в одній місцевості або в кількох відмінних місцевостях у різні

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 3. ЛІСОВІ ТА ЛІСОПАРКОВІ ЛАНДШАФТИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 3.4 Класифікація лісопаркових ландшафтів У лісах рекреаційного призначення

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 3.3 Робота з науковою літературою У підготовчий період наукових досліджень дуже важливо

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.4 Рубки догляду як захід щодо підвищення якості та продуктивності

Природознавство Вступ Поняття про природу Ознаки живих організмів Обмін речовин Кожний живий організм одержує необхідні речовини із зовнішнього середовища й виділяє в нього продукти життєдіяльності.

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 6. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ НАУКОВОЇ ПРАЦІ 6.2 Стиль наукової мови До 1860 р. в Росії дисертації повинні були

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 3. ФАКТИЧНА І ПОТЕНЦІАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ 3.1 Сутність потенціальної продуктивності лісів Потенціальна продуктивність лісів означає максимально

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.7 Підвищення продуктивності лісів інтродукцією деревних порід Використання деревних порід

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 3. ЛІС І АТМОСФЕРА Розглядаючи взаємовплив лісу і атмосфери Землі, ми умовно розчленовуємо його на вивчення газового

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 4. ЗАСТОСУВАННЯ РУБОК У НАСАДЖЕННЯХ СТИГЛОГО ВІКУ 4.4 Добровільно-вибіркові рубки Добровільно-вибіркові рубки сформувались в лісах,

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 2. ЛІС І СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ 2.2 Ліс і світло Світло, як форма сонячної енергії, використовується зеленими рослинами,

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.3. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів, які впливають безпосередньо на

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.3 Емпіричні методи досліджень У першій частині лекції була розглянута класифікація методів,

Лісівництво ПІСЛЯМОВА Додаток 1 Методики наукових досліджень, що найчастіше застосовують при підготовці випускних магістерських робіт Облік природного поновлення Природне поновлення лісу досліджується наступними методами: окомірно,

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 5. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО КРУГООБІГУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ЛІСІ 5.2 Методи вивчення кореневих систем деревних рослин Кореневі системи вивчаються

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 7. ГІГІЄНА РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ 7.4 Режим відпочинку і харчування Бадьорий стан, добре самопочуття та постійну готовність наукового працівника

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.6 Підвищення продуктивності лісів на селекційно-генетичній основі Не заглиблюючись у

Лісівництво РОЗДІЛ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУБОК ДОГЛЯДУ Лекція 5. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ЛІСОВИРОЩУВАННІ 5.2 Біологічні особливості ялини європейської та

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 6. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ НАУКОВОЇ ПРАЦІ 6.3 Підготовка рукопису до комп’ютерного друку Однією з обов’язкових вимог до рукопису

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Рукотворні системи Сила. Види сил Сила – міра механічної дії одного тіла на інше (при безпосередній

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Природні та штучні екосистеми Екосистема лісу Особливості лісових екосистем залежать від умов клімату, виду грунтів, висоти

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 2. ЛІС І СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ 2.3 Ліс і тепло Промениста енергія Сонця надходить на поверхню Землі у

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 2. БІОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ 2.2 Сутність діалектичного протиріччя між стабільністю і продуктивністю лісових

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 7. ГІГІЄНА РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ 7.3 Організація робочого місця В організації робочого місця криються великі можливості для підвищення продуктивності

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 2. БІОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ 2.1 Поняття стабільності (стійкості) лісових насаджень При вирішенні питань

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 7. ФІТОЦЕНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ЛІСІВ 7.1 Фітоценологія та геоботаніка Фітоценологія – теоретична основа охорони, правильного вико­ристання і підвищення

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 9. ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ Кафедра лісівництва і мисливствознавства Національного аграр­ного університету

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Організм як жива система Поняття “системи” Системи – сукупність елементів, взаємозв’язаних між собою. Системи поділяються на

Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Умови життя на планеті Земля Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск Значення атмосфери Структура атмосфери Нижній шар атмосвери

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1 Наука і наукові знання За енциклопедичним визначенням, наука –

Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Небесні тіла Сонце. Сонячна система Сонце – найближча зоря Сонце – це розпечена газова куля, що розташовується на відстані

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 5. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО КРУГООБІГУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ЛІСІ Суть біологічного кругообігу поживних речовин у лісових насад­женнях, ланки біокругообігу

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.5 Реконструктивні рубки в малоцінних молодниках Війна та окупація території

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 6. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ НАУКОВОЇ ПРАЦІ 6.1 Наукові твори та їх характерні особливості П. Т. Приходько (1965,1969) відносить

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 4. ЛІС І ВОЛОГА 4.4 Вплив лісу на водний баланс території Водний режим лісу залежить від сукупності

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Біосфера – найбільша жива система Охорона біосфери 1. Узгодження міжнародного екологічного законодавства. 2. Узгодження діяльності суспільних

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 7.9 Біокругообіг поживних речовин

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 1. СУТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 1.2 Поняття про деревну продуктивність лісів, наявний запас деревини Поняття продуктивності лісу

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 4. ВІДПОВІДНІСТЬ БІОЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ЛІСОРОСЛИННИМ УМОВАМ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО РОСТУ НАСАДЖЕНЬ 4.2 Типологічна класифікація

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 5. ЛІС І ГРУНТ 5.4 Відношення деревних порід до грунту Люди давно помітили, що характер лісу залежить

Природознавство Вступ Знання про природу в житті та діяльності людини Будь-яка діяльність людини пов’язана з використанням елементів природи. Деякі природні процеси становлять загрозу для людини.

Природознавство Людина та середовище її життя Тіла й речовини, що оточують людину Речовини Речовини – це те, із чого складаються тіла. Органічні речовини належать до

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 5. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ 5.2 Види рубок догляду, їх конкретні цілі Загальні завдання, які досягаються

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Організм як жива система Типи живлення Хижацтво – живлення живими тваринами, властиве представникам царства тварин і

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 5. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ 5.3. Методи рубок догляду за лісом Найскладнішою операцією при проведенні рубок

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 5. ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ 5.1 Загальні відомості про догляд за лісом Внаслідок жорстокої боротьби за

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 4. ЗАСТОСУВАННЯ РУБОК У НАСАДЖЕННЯХ СТИГЛОГО ВІКУ 4.7 Очистка місць рубок Лісівницьке значення очистки місць

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.2 Системи заходів щодо підвищення деревної продуктивності лісових насаджень До

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Рукотворні системи Машини та механізми Машини – рукотворні пристрої, що виконують механічні рухи з метою перетворення

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 8. ДОГЛЯД ЗА УЗЛІССЯМИ ТА ІНШІ ВИДИ РУБОК У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 8.1 Поняття про

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 9. ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ 9.3 Вплив режимів вирощування соснових насаджень у

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 1. СУТЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 1.1 Біогеоценоз як екосистема, яка пристосовується до умов середовища та змінює його

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.2 Класифікація методів наукових досліджень Обов’язковою вимогою до наукових досліджень є їх

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.8 Вплив водно-фізичних та фізико – хімічних властивостей грунтів на

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 6. РУБКИ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ 6.2 Метод рубок формування, його особливості При проведенні звичайних рубок догляду

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 8. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ 8.5 Взаємодія дуба і ясена У дібровах України господарство

Природознавство Природні та штучні системи в середовищі існування людини Природні та штучні екосистеми Грунт Грунт – верхній родючий шар землі. До складу грунту входять органічні

Лісівництво РОЗДІЛ 5. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Лекція 7. ГІГІЄНА РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ 7.2 Вдосконалення пам’яті і уваги Добра пам’ять важлива для людей багатьох спеціальностей, але особливо

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ 2.1 Поняття про рекреаційне навантаження Рекреаційна діяльність людини

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ 2.2 Вплив рекреації на лісових тварин Із усіх

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 2. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЇ НА ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ 2.4 Вплив рекреації на грунт Рекреаційне навантаження на

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 7. 7 Показники біокругообігу

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 6. РУБКИ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ 6.1 Загальні положення У лісопаркових частинах зелених зон допускаються тільки рубки

Лісівництво РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ Лекція 3. ЛІС І АТМОСФЕРА 3.2 Особливості лісового повітря Як відомо, сухе повітря атмосфери Землі в об’ємних частинах

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 7. ОСОБЛИВОСТІ РУБОК ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ У НАСАДЖЕННЯХ РІЗНОГО ПОРОДНОГО СКЛАДУ 7.5 Формування ландшафтів у дібровах

Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Умови життя на планеті Земля Мінерали, гірські породи та їхні властивості. Корисні копалини Гірські породи Гірські породи Поділяються на

Природознавство Всесвіт як середовище життя людини Небесні тіла Галактики Галактики – це гігантські зоряні системи (до сотень мільярдів зір). Наша Галактика називається Чумацький Шлях.

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕРЕВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ 5.1 Стан вивчення проблеми підвищення продуктивності лісів та розробка шляхів

Лісівництво РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ Лекція 9. ВПЛИВ РУБОК ДОГЛЯДУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ 9.2 Оптимізація вирощування соснових насаджень у свіжих

Лісівництво РОЗДІЛ 4. ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН Лекція 8. ДОГЛЯД ЗА УЗЛІССЯМИ ТА ІНШІ ВИДИ РУБОК У ЛІСАХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН 8.3 Реконструктивні рубки

Page 1 of 212