Довідник з природознавства

now browsing by category

 

Типологічні погляди А. К. Каяндера та В. М. Сукачова

Світлові явища – Світ явищ, у якому живе людина

Тіла – предмети навколо нас

Загальні відомості про систему ліс-грунт

Місце людини в природі, навколишньому середовищі – Поняття про природу

Типологічна класифікація А. А. Крюденера

Планування науково-дослідної роботи

Етапи лісівницьких (біогеоценологічних) досліджень

Взаємодія головних і супутніх порід у дібровах правобережного Лісостепу

Пристосування організмів до умов існування – Умови життя на планеті Земля

Деградація деревостанів під дією рекреації

Червона книга України – Біосфера – найбільша жива система

Ланки кругообігу речовин у лісостанах

Охорона екосистем – Природні та штучні екосистеми

Коефіцієнт екологічної відповідності лісів К. Б. Лосицького

Об’єм маломірних стовбурів дуба у м3 (за П. П. Ізюмським) – Додаток 3

Загальні поняття. Класики лісівництва про роль зовнішнього середовища у житті лісу

Механізм поглинання рослинами елементів живлення

Якісні показники лісопаркових ландшафтів та прийоми їх поліпшення

Типологічна класифікація Є. В. Алексєєва

Деякі інші логічні поняття

Планування і проведення ландшафтних рубок у лісопаркових частинах приміських лісів

Загальні уявлення про процеси, що відбуваються у грунті

Чинники, що забезпечують існування життя на Землі – Умови життя на планеті Земля

Загальні поняття про взаємодію деревних рослин

Значення вологи для лісу і її джерела

Грунт як ланка у біокругообігу елементів живлення

Уявлення про Всесвіт – Небесні тіла

Рубки формування ландшафтів у березових лісостанах

Організаційно-технічні показники, або елементи, рубок догляду

Лісова типологія О. Л. Бєльгарда для степових умов

Склад і межі біосфери – Біосфера – найбільша жива система

Макро – і мікроелементи та їх значення для деревних рослин

Біологічні особливості сосни звичайної та їх урахування при вирощуванні соснових насаджень

Відношення деревних порід до вологи

Активізація біологічного кругообігу поживних речовин лісогосподарськими заходами

Використання природних екосистем – Природні та штучні екосистеми

Потреба окремих видів дерев в елементах живлення

Місцеоселення лісу та класифікація екологічних факторів

Звукові явища. Поширення звуку – Світ явищ, у якому живе людина

Роль лісової підстилки у біокругообігу речовин у лісі

Ріст та розвиток деревних рослин у лісі

Об’єм маломірних стовбурів граба у м3 (за П. П. Ізюмським) – Додаток 4

Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Розчини в природі та побуті

Загальна характеристика груп типів лісорослинних умов (едатопів)

Шкала відношення деревних порід до кислотності грунту

Пристосування деревних рослин до грунтових умов у ході еволюції

Способи рубок формування

Повітря – природна суміш

Специфіка споживання води деревними рослинами

Ліс і вітер

Енергія – Рукотворні системи

Міжнародний союз лісових науково-дослідних організацій і його діяльність

Зміна освітленості внаслідок рубок догляду

Порядок проведення головних рубок у господарських частинах приміських лісів

Види небесних тіл – Небесні тіла

Раціональний режим роботи

Рубки формування ландшафтів у соснових лісостанах

Екологічні фактори і процес лісотворення

Прості механізми – Рукотворні системи

Витоки, становлення та сучасна структура лісової науки в Україні

Екосистема. Ланцюги живлення – Природні та штучні екосистеми

Поняття про ландшафт лісовий та лісопарковий ландшафт

Екосистема прісного водоймища – Природні та штучні екосистеми

Обмін речовин і енергії – Організм як жива система

Погода й спостереження за нею – Умови життя на планеті Земля

Особливості та відмінні риси поступових рубок

Лісова підстилка, її формування та роль у підтриманні стабільної родючості лісових грунтів

Визначення лісової типології та її витоки

Методи вивчення природи

Класифікація лісопаркових ландшафтів

Теплові явища – Світ явищ, у якому живе людина

Робота з науковою літературою

Людина та біосфера – Біосфера – найбільша жива система

Рубки догляду як захід щодо підвищення якості та продуктивності малоцінних насаджень

Лісова типологія у деяких країнах “далекого” зарубіжжя

Термін проведення та інтенсивність рубок формування ландшафтів

Ознаки живих організмів – Поняття про природу

Стиль наукової мови

Сутність потенціальної продуктивності лісів

Електричні явища – Світ явищ, у якому живе людина

Підвищення продуктивності лісів інтродукцією деревних порід

Земля – планета Сонячної системи – Небесні тіла

Ріст деревних рослин у висоту і товщину, їх продуктивність

Взаємодія атмосферного повітря і лісу

Добровільно-вибіркові рубки

Ліс і світло

Заходи щодо підвищення продуктивності лісів, які впливають безпосередньо на деревостан

Загальні відомості про методологію науково-дослідної

Емпіричні методи досліджень

Евтрофізація грунтів у суборах введенням листяних порід та її значення

Рубки формування ландшафтів у мішаних хвойно-листяних лісостанах

Методики наукових досліджень, що найчастіше застосовують при підготовці випускних магістерських робіт – Додаток 1

Гідрологічна роль та водоохоронне значення лісів

Методи вивчення кореневих систем деревних рослин

Режим відпочинку і харчування

Штучні екосистеми – Природні та штучні екосистеми

Підвищення продуктивності лісів на селекційно-генетичній основі

Біологічні особливості ялини європейської та їх врахування при лісовирощуванні

Підготовка рукопису до комп’ютерного друку