Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.6. Надзвичайні ситуації екологічного характеру 3.6.1. Основні причини та класифікація Діяльність людини стає дедалі несуміснішою зі звичайними

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.5. Освітлення 2.1.5.1. Класифікація освітлення

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.6. Потреби За Е. Маслоу (США) існує 5 основних рівнів потреб людини: фізіологічні; потреба безпеки;

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.4. Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних випромінювань Радіоактивність

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.3. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 1.3.2. Ергономічні вимоги до організації місця праці У системі ЛМС завжди є 3 елементи:

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.8. Вплив навчального процесу на здоров’я учнів В умовах реформування освіти виконання завдань навчально-виховного процесу

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.7. Методичні аспекти профілактики і раннього виявлення

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.5. Очищення організму Здоров’я і довголіття людини залежить від чистоти внутрішнього середовища

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.4. Хімічні та біологічні чинники безпеки 2.4.3. Вплив шкідливих хімічних речовин на організм

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.5. Планування сім’ї Соціологи поставили нареченим

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.5. Побутові чинники небезпеки 2.5.1. Побутова небезпека Сучасні досягнення науки та техніки значно

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.1. Поняття про психічне здоров’я Стан психічного здоров’я – об’єкт численних спостережень учених. ВООЗ констатує,

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.4. Екстремальні умови, пов’язані з

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 2 СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 2.2. Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини Зменшення кількості населення внаслідок спаду народжуваності

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.10. Медико-генетичне консультування, принципи, загальні положення

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 3.3. Біологічні ритми і здоров’я Здоров’я як індивідуальна й суспільна цінність

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 8 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 8.1. Загальна характеристика інфекційних хвороб

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.5. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами 3.5.4. Надзвичайні ситуації природного характеру Серед більшості

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.6. Вплив наркотиків на фізичне та психічне

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.8. Здоров’я майбутніх батьків і дитини

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Системний аналіз безпеки життєдіяльності 1.1.1. Потенційна безпека життєдіяльності людини Основні поняття. Теорія ризику. Життєдіяльність – це специфічна форма

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.3. Шкідливий вплив стресу на здоров’я людини Різке збільшення частки стресових захворювань у загальній структурі

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.2. Антропометричні дані та їхня оцінка Для оцінки фізичного розвитку населення, найперше

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 8 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 8.5. Інфекційні хвороби органів дихання

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.13. Фактори, що порушують репродуктивне здорові

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.1. Пам’ять Пам’ять – це комплекс процесів, що відбуваються в центральній нервовій системі і забезпечують

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.2. Мислення Мислення – це процес пізнання. Наслідком мислення є думка. Здатність мислити – властивість

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.2. Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів Аварії на

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.9. Гіподинамія, її шкідливий вплив на здоров’я Гіподинамія – це обмеження рухової

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.2. Статеве дозрівання, фізична та психолого-соціальна

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.9. Причини, що призводять до проблеми

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.3. Статеве виховання дітей та підлітків

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 8 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 8.6. Інфекційні хвороби, що передаються

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.3. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 1.3.3. Ергономічні вимоги до режимів праці та відпочинку Продуктивність праці, працездатність людини в багатьох

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.12. Воля Воля – це здатність людини управляти своїми діями і вчинками. Вона виражається у

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.8. Перша допомога при отруєнні СДОР Хлор (СL2). Вплив на людей

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.14. Психологія натовпу “Психологічні закономірності поведінки натовпу дуже мало залежать від освітнього чи культурного рівня

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.8. Принципи, способи та засоби захисту населення Захист населення – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання негативному

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 2.2.2. Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм Усі

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.5. Схильність до ризику та обережність Ризик в контексті психологічних властивостей людини – дія навмання,

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.1. Сутність оздоровчих систем Людина є частиною природи. Взаємодіючи з іншими її

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.9. Загально-педагогічний принцип: бережливе ставлення до здоров’я дітей Важливу роль у попередженні нервово-психічних у здорових

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.8. Комунікабельність Комунікабельний – здатний, схильний до контактування (з’єднання),налагодження контактів і зв’язків. Найважливіший ефект людської

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.3. Нормальні показники функціонування серцево-судинної системи Система органів кровообігу складається з двох

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 8 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 8.3. Інфекційні хвороби крові До

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.4. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин 3.4.3. Застосування біологічної зброї Біологічна

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.4. Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій За умов функціонування систем “людина-машина” з різних причин виникають небезпечні ситуації. Тому великого

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.2. Природні засоби оздоровлення Особливу роль у підвищенні адаптаційних можливостей організму, його

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.4. Самодіагностика захворювань на ранній стадії Нерідко буває, що захворювання людини має

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.5. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами 3.5.1. Уражаючи чинники звичайної зброї Звичайною називається

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.7. Ліквідація наслідків НС 3.7.1. Організація ліквідації наслідків НС Для організації робіт щодо ліквідації наслідків аварій, катастроф,

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.2. Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування” 1.2.1. Особливості діяльності людини – оператора В

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.4. Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти наркоманії Наркоманія

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.1. Загальні поняття про першу медичну допомогу Перша медична допомога –

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.7. Перша допомога при радіаційних ураженнях Негативні наслідки спричинює дія на

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.1. Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація 3.1.1. Поняття надзвичайної ситуації Більшість людей вважають, що технічна цивілізація зменшила

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.3. Електромагнітні поля та випромінювання 2.3.1. Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.3. Основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем Розробляючи індивідуальну оздоровчу

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 2.2.1. Визначення та дози іонізуючого випромінювання Термін “іонізуюче

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.8. Рухова активність і здоров’я Рухова і фізична активність є винятково важливим,

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини До основних психологічних властивостей людини, які забезпечують її психологічну надійність з точки зору БЖД, належать

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.2. Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування” 1.2.3. Працездатність людини – оператора Під працездатністю

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.7. Аспекти перебігу фізіологічної вагітності Стан

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Системний аналіз безпеки життєдіяльності 1.1.2.Комплексний аналіз життєдіяльності людини Комплексний аналіз життєдіяльності передбачає розгляд людини як ланки у системі

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.2. Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування” 1.2.4. Надійність дій людини – оператора Надійність

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.11. Методи контрацепції Вивчення рівня знань

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.11. Емоції Емоції – це переживання людиною свого ставлення до того, що вона пізнає, що

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.1. Фізична складова здоров’я Фізичний розвиток – це сукупність морфологічних і функціональних

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.5. Подолання психологічного перевантаження У житті сучасної людини часто виникають надмірні емоційні (стресові), ситуації, що

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.3. Увага Увага – це психологічний стан, який характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності та міру зосередженості

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.2. Психоемоційні стреси і здоров’я Сучасна людина наражається на багато факторів ризику, постійно зазнає підвищених

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 2.2.3. Радіоактивне забруднення води та продуктів харчування Радіоактивність

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.2. Ядерні вибухи 3.2.1. Класифікація ядерних вибухів Ядерна зброя розроблена в США під час Другої світової війни

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.2. Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування” 1.2.2. Аналізатори людини Людина здійснює прямий зв’язок

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.7. Психологічні чинники небезпеки Аналіз статистичних даних та висновки експертів у галузі безпеки життєдіяльності дають можливість стверджувати, що від

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.3. Особливості екстремальних умов при

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 4 НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я 4.13. Токсичні речовини в їжі Негативні антропогенні (техногенні) впливи на навколишнє середовище

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.5.Основні причини та правові аспекти підліткової наркоманії

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.5. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами 3.5.2. Пожежі, вибухи Серед причин виникнення НС

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ І ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 1.5. Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників Основною метою валеологічної освіти педагогічних працівників є формування

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 9 ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ 9.6. Раціональна організація трудової діяльності Міцне здоров’я забезпечує не лише відсутність хвороб,

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.4. Причини нервово-психічних відхилень в учнів До числа безпосередньо пов’язаних зі школою причин, що призводять

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.4. Хімічні та біологічні чинники безпеки 2.4.1. Загальна характеристика отруйних речовин Отруйні речовини.

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ І ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 1.6. Законодавча та нормативно-правова база України як підстава для реалізації прав дитини на життя і здоров’я

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.1. Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація 3.1.3. Класифікація надзвичайних ситуацій Загально уживаної класифікації НС не існує. В

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.4. Долікарська допомога при шоку Травматичний шок – складний патогенний процес,

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.10. Духовність і здоров’я Духовність – це стан душі, поведінка кожного з нас у надзвичайних

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.2. Вплив метеорологічних чинників на

Словник термінів і понять Аборт – це переривання вагітності до того терміну, коли плід може вижити поза маткою. Абстиненція – особливий психічний і фізіологічний стан

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.7. Здібності Здібності – це істотні психічні властивості людської особистості, що виявляються в її цілеспрямованій

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.3. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 1.3.1. Основні цілі та завдання ергономіки Термін “ергономіка” означає “закон праці”. Його ввів ще

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 7 СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ 7.1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.7. Ліквідація наслідків НС 3.7.2. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт Метою проведення рятувальних та інших невідкладних

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 2.2.4. Норми радіаційної безпеки Перші безмежні межі опромінення

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ І ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 1.2. Поняття про здоров’я та його складові Вивчаючи проблему здоров’я в житті сучасного суспільства, тобто ознайомлюючись

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.9. Компетентність Компетентність – наявність певних знань і повноважень у вирішенні якоїсь справи, повно важність

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.2. Вплив тютюнопаління на організм людини Тютюнопаління

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.3. Аварії з викидом радіоактивних речовин 3.3.3. Уроки аварій на АЕС 3.3.3.2. Катастрофа на Чорнобильській АЕС Аварія

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Системний аналіз безпеки життєдіяльності 1.1.3.Системний аналіз чинників безпеки праці В процесі трудової діяльності можна виділити, з одного боку,

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 2.1.5. Освітлення Вірно спроектоване та

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 8 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 8.4. Протиепідемічний режим у дитячих

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 3.4. Екологічний світогляд людини як обов’язковий елемент валеологічного світогляду Людина є

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.4. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин 3.4.2. Застосування хімічної зброї (ХЗ)

Безпека життєдіяльності 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕНІШ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА І У ПОБУТІ 2.3. Електромагнітні поля та випромінювання 2.3.3. Захист від електромагнітних випромінювань Для зменшення впливу

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.6. Надзвичайні ситуації екологічного характеру 3.6.2. Основні передумови виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру Вода потрібна всім рослинам,

Безпека життєдіяльності 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ТРАВМАМ ТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 4.3. Долікарська допомога при різних видах травм 4.3.1 Долікарська допомога при

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.13. Моральна свідомість Моральна свідомість – стрижнева складова формування моральної вихованості людини, яка визначається як

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.12. Роль учителя в засвоєнні учнями загальнолюдських духовних цінностей У сукупності соціальних, економічних, науково-технічних, екологічних

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.5. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами 3.5.3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру НС техногенного

Безпека життєдіяльності 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1.5. Психологічні властивості людини 1.5.15. Психологічний склад українського народу Життєдіяльність людини залежить від соціально-психологічного чинника стійкої спільності людей, що

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.4. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин 3.4.1. Аварії з викидом СДОР

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 6.3. Медико-біологічні та психологічні аспекти алкоголізму Причини

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ 5 ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 5.7. Валеологічні принципи організації навчально-виховного процесу в школі В охороні психічного здоров’я підростаючого покоління важливе

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.2. Ядерні вибухи 3.2.2. Особливості вибухів нейтронної зброї Нейтронною зброєю умовно називають ядерні та термоядерні боєприпаси малої

Безпека життєдіяльності 3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 3.1. Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація 3.1.2. Загальні відомості про теорію катастроф Перші відомості про теорію катастроф

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ Підручник РОЗДІЛ І ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 1.4. Здоров’я і хвороба Здоров’я людини – це стан повного соціально-біологічного і психічного комфорту, коли функції