Довідник з валеології

now browsing by category

 

Основні причини та класифікація,- Надзвичайні ситуації екологічного характеру

Класифікація освітлення, Освітлення

Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини, Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Потреби, Психологічні властивості людини

Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних випромінювань,- Уроки аварій на АЕС,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Ергономічні вимоги до організації місця праці, Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності

Вплив навчального процесу на здоров’я учнів

Долікарська допомога при задусі, утопленні, заваленні землею

Основні поняття,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Отруєння препаратами побутової хімії,- Побутові чинники небезпеки

Методичні аспекти профілактики і раннього виявлення токсикоманій у неповнолітніх

Очищення організму

Вплив шкідливих хімічних речовин на організм людини,- Хімічні та біологічні чинники безпеки

Планування сім’ї

Побутова небезпека,- Побутові чинники небезпеки

Поняття про психічне здоров’я

Екстремальні умови, пов’язані з впливом шуму

Біологічні, психологічні та соціальні основи формування сім’ї

Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини

Медико-генетичне консультування, принципи, загальні положення

Біологічні ритми і здоров’я

Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Загальна характеристика інфекційних хвороб

Надзвичайні ситуації природного характеру, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами

Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров’я, репродуктивну функцію людини

Здоров’я майбутніх батьків і дитини

Сенсомоторні реакції, Психологічні властивості людини

Потенційна безпека життєдіяльності людини Основні поняття. Теорія ризику – Системний аналіз безпеки життєдіяльності

Шкідливий вплив стресу на здоров’я людини

Антропометричні дані та їхня оцінка

Інфекційні хвороби органів дихання

Фактори, що порушують репродуктивне здорові

Теплообмін людини з навколишнім середовищем, Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Пам’ять, Психологічні властивості людини

Мислення, Психологічні властивості людини

Формування та збереження репродуктивного здоров’я

Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Гіподинамія, її шкідливий вплив на здоров’я

Статеве дозрівання, фізична та психолого-соціальна характеристика періоду ранньої юності

Причини, що призводять до проблеми вагітності

Статеве виховання дітей та підлітків

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом

Ергономічні вимоги до режимів праці та відпочинку, Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності

Воля, Психологічні властивості людини

Перша допомога при отруєнні СДОР

Психологія натовпу, Психологічні властивості людини

Профілактика несприятливого впливу мікроклімату, Вплив метеорологічних чинників на організм людини

Нормальні показники функціонування ендокринної системи

Принципи, способи та засоби захисту населення

Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм, Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека

Небезпечні та шкідливі хімічні речовини (НХР),- Хімічні та біологічні чинники безпеки

Схильність до ризику та обережність, Психологічні властивості людини

Сутність оздоровчих систем

Загально-педагогічний принцип: бережливе ставлення до здоров’я дітей

Комунікабельність, Психологічні властивості людини

Нормальні показники функціонування серцево-судинної системи

Інфекційні хвороби крові

Застосування біологічної зброї,- Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин

Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій

Демографічна ситуація в Україні на межі двох століть

Природні засоби оздоровлення

Нормативи та стандарти,- Електромагнітні поля та випромінювання

Самодіагностика захворювань на ранній стадії

Аварія у Гарисберзі,- Уроки аварій на АЕС,- Аварії з викидом радіоактивних речовин

Нормальні показники функціонування травної системи

Уражаючи чинники звичайної зброї,- Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами

Організація ліквідації наслідків НС,- Ліквідація наслідків НС

Особливості діяльності людини – оператора – Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування”

Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти наркоманії

Загальні поняття про першу медичну допомогу

Перша допомога при радіаційних ураженнях

Нормальні показники функціонування дихальної системи

Поняття надзвичайної ситуації,- Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація

Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми,- Електромагнітні поля та випромінювання

Опіки,- Долікарська допомога при різних видах травм

Основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем

Визначення та дози іонізуючого випромінювання, Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека

Рухова активність і здоров’я

Психологічні властивості людини

Етика спілкування – одна із складових психічного здоров’я людини

Працездатність людини – оператора – Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування”

Аспекти перебігу фізіологічної вагітності

Профілактика аборту як фактора збереження репродуктивного здоров’я жінки

Харчування і здорові. Критерії раціонального харчування

Комплексний аналіз життєдіяльності людини – Системний аналіз безпеки життєдіяльності

Надійність дій людини – оператора – Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування”

Методи контрацепції

Емоції, Психологічні властивості людини

Фізична складова здоров’я

Отруєння медичними препаратами,- Побутові чинники небезпеки

Подолання психологічного перевантаження

Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини

Увага, Психологічні властивості людини

Психоемоційні стреси і здоров’я

Радіоактивне забруднення води та продуктів харчування, Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека

Класифікація ядерних вибухів,- Ядерні вибухи

Аналізатори людини – Характеристика життєдіяльності людини у системі “людина – машина – середовище існування”

Психологічні чинники небезпеки

Долікарська допомога при ураженні електричним струмом

Особливості екстремальних умов при зміні газового складу та тиску повітря