Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКІНИ Фізичні властивості алкінів Фізичні властивості алкінів схожі на властивості алканів

Хімія – універсальний довідник КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ Рівняння хімічної реакції – це, фактично, рівняння матеріального балансу речовин, що вступили в реакцію,

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 3. Хімічний зв’язок 3.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку Характерні властивості ковалентного зв’язку –

Хімія – універсальний довідник ВОДЕНЬ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ Молекула водню двохатомна – Н2. За звичайних умов – це газ без кольору, запаху і смаку. Водень

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2 Для опису розподілу електронної густини в молекулі використовують уявлення про молекулярну орбіталь. Молекулярна

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 26. Нітроген Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛЬДЕГІДИ Хімічні властивості альдегідів 1. Горіння. Як і більшість органічних сполук,

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ Окисник – речовина, що

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ Іонний зв’язок Утворення іонного зв’язку Іонний зв’язок за

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4. Хімічна реакція 4.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин

Хімія – універсальний довідник ГАЛОГЕНИ Галогенами називаються хімічні елементи VІІА групи. Ця загальна назва походить від грец. “галс” – сіль і “генес” – той, що

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 5 . Карбонові кислоти 5.2 . Структура карбонових кислот Карбонові кислоти дисоціюють у воді з утворенням іонів карбоксилату та іонів гідроксонію: Центральний

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 30 . Карбон Серед чотирьох наведених варіантів відповідей

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ. ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ У природних умовах відбувається постійний кругообіг води, за рахунок чого

Page 1 of 5312345678910...203040...Last »