Довіник з німецької мови

now browsing by category

 

Bildung des Präteritums (Утворення дієслів простого минулого часу) – Präteritum. Простий минулий час – Das verb. Дієслово

Possessivpronomen. Присвійні займенники – Das pronomen. Займенник

Besonderheiten der konjugation der verben (Особливості відмінювання дієслів) – Präsens. Теперішній час – Das verb. Дієслово

Präpositionen mit dem Akkusativ. Прийменники зі знахідним відмінком – Die präposition. Прийменник

Der einfache satz. Просте речення – Der Satz. Речення

Objektsätze (Додаткові підрядні речення) – Das satzgefüge. Складнопідрядне речення – Der Satz. Речення

Deutsched Alphabet. Німецький алфавіт

Unterscheidung des Konjunktivs I und des Konjunktivs II (Відміна Konjunktiv I Від Konjunktiv II) – Konjunktiv. Умовний спосіб дієслова – Das verb. Дієслово

Das unpersönliche Pronomen es. Безособовий займенник es – Das pronomen. Займенник

Bildung des Präsens (Утворення дієслів теперішнього часу) – Präsens. Теперішній час – Das verb. Дієслово

Der artikel. Артикль – Das substantiv (nomen). Іменник

Präpositionen mit dem Dativ und dem Akkusativ. Прийменники з давальним і знахідним відмінками – Die präposition. Прийменник

Infinitiv. Неозначена форма дієслова – Das verb. Дієслово

Gebrauch der hilfsverben haben und sein (Вживання допоміжних дієслів haben та sein) – Perfekt. Складний минулий розмовний час – Das verb. Дієслово

Arten von Pronomen. Типи займенників – Das pronomen. Займенник

Das Geschlecht der Substantive. Рід іменників – Das substantiv (nomen). Іменник

Konjunktiv. Умовний спосіб дієслова – Das verb. Дієслово

Das Stativ (Zustandspassiv). Статив (пасив стану) – Das verb. Дієслово

Fragepronomen. Питальні займенники – Das pronomen. Займенник

Das Partizip. Дієприкметник – Das verb. Дієслово

Die satzreihe. Складносурядне речення – Der Satz. Речення

Grundzahlwörter. Кількісні числівники – Das zahlwort. Числівник

Bildung des Partizips II (Утворення другого дієприслівника) – Perfekt. Складний минулий розмовний час – Das verb. Дієслово

Allgemeines. Загальні відомості – Das zahlwort. Числівник

Präpositionen mit dem Dativ. Прийменники з давальним відмінком – Die präposition. Прийменник

Deklination der substantive. Відмінювання іменників – Das substantiv (nomen). Іменник

Futur I. Майбутній час – Das verb. Дієслово

Die Pluralbildung der Substantive. Множина іменників – Das substantiv (nomen). Іменник

Personalpronomen. Особові займенники – Das pronomen. Займенник

Ordnungszahlwörter. Порядкові числівники – Das zahlwort. Числівник

Plusquamperfekt. Складний минулий час – Das verb. Дієслово

Modalverben. Модальні дієслова – Das verb. Дієслово

Die Deklination der Adjektive. Відмінювання прикметників – Adjektiv. Прикметник

Die Komparationsstufen der Adjektive. Cтупені порівняння прикметників – Adjektiv. Прикметник

Relativpronomen. Відносні займенники – Das pronomen. Займенник

Besonderheiten der verben. Особливості дієслів – Das verb. Дієслово

Indefinitpronomen und Negationspronomen. Неозначені й заперечні займенники – Das pronomen. Займенник

Allgemeines. Загальні відомості – Das verb. Дієслово

Imperativ. Наказовий спосіб – Das verb. Дієслово

Passiv. Пасивний стан – Das verb. Дієслово