Німецька мова Der Satz. Речення Der einfache satz. Просте речення Allgemeines. Загальні відомості Для німецького речення типові три властивості: 1. Двочленність (підмет і присудок): (Іде

Німецька мова Der Satz. Речення Das satzgefüge. Складнопідрядне речення Складнопідрядне речення – це складне речення, яке складається з головного та підрядного (підрядних, залежних від головного)

Німецька мова Das substantiv (nomen). Іменник Der artikel. Артикль Allgemeines (Загальні відомості) У німецькій мові іменник вживається зі службовим словом, яке називається артиклем. Артикль буває

Німецька мова Das pronomen. Займенник Relativpronomen. Відносні займенники Відносними займенниками є: Відносні займенники виконують роль сполучного слова, вони вводять підрядні означальні речення (Attributsätze, Relativsätze) і

Німецька мова Das verb. Дієслово Imperativ. Наказовий спосіб Наказовий спосіб має чотири форми: друга особа однини, перша особа множини, друга особа множини та ввічлива форма.

Німецька мова Das verb. Дієслово Passiv. Пасивний стан Passiv вказує на те, що суб’єкт пасивний і є об’єктом дії. У Passiv вживаються тільки перехідні дієслова