Довжина кола

Геометрія

Многокутники

Довжина кола

Теорема. Відношення довжини кола до його діаметра не залежить від кола, тобто є одним і тим самим числом для будь-яких двох кіл.
Це число позначається  Довжина кола.
 Довжина кола, де l – довжина кола, R – радіус.
Отже,  Довжина кола або  Довжина кола;
 Довжина кола – число ірраціональне,  Довжина кола.
Довжина дуги кола, яка відповідає центральному куту  Довжина кола:  Довжина кола.
Радіанна міра кута описана в розділі “Алгебра. 10 клас” (“Тригонометрія”).
Довжина кола