Дохід емісійний

Дохід емісійний – дохід акціонерного товариства, отриманий від первинної емісії власних акцій та інших паперів, є різницею між їх курсовою і номінальною вартістю за винятком витрат на емісію.
Дохід емісійний