Доходи трудових мігрантів

Доходи трудових мігрантів – сума заробітної плати найманих працівників, отриманої в різних секторах економіки іноземних країн за продаж робочої сили та частково результати праці. Частково, оскільки ступінь експлуатації мігрантів в цих країнах значно вищий, ніж своїх найманих працівників. Д. т. м. у світі становлять нині щорічно понад 70 млрд. дол., в т. ч. мігрантів України – близько 7 млрд. дол. Найбільші Д. т. м. в Саудівській Аравії (16 млрд. дол.), США (12 млрд. дол.) і Німеччині (близько 5,5 млрд. дол.). Водночас у Німеччині 2003 лише нелегально працювало 11 млн. мігрантів. Хоча Д. т. м. позитивно впливають на їх добробут, а також на економіку країни, з якої вони виїхали, але загалом економічний потенціал такої країни внаслідок відтоку значної кількості найздоровішої і кваліфікованої робочої сили зазнає більших втрат.
Доходи трудових мігрантів