Доходи

Доходи – грошові надходження за одиницю часу юридичних та фізичних осіб; показник господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Розрізняються Д. від реалізації та позареалізаційні, Д. від реалізації – фінансові надходження /валова виручка/ від реалізації продукції, робіт і послуг споживачам та замовникам. Позареалізаційні Д. формуються за рахунок різних додаткових надходжень дивідендів від акцій, процентів від облігацій, отриманих штрафів тощо. Різниця між валовою виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг та їх повною /комерційною/ собівартістю становить чистий дохід підприємства або прибуток. Після сплати податків та інших обов’язкових платежів залишається чистий прибуток, який належить підприємству. Залежно від походження Д. поділяються на чотири основні форми: заробітна плата, процент, рента та прибуток.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Доходи - Економічний словник


Доходи