ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ

Екологія – охорона природи

ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ – енергія йонізуючого випромінювання, що поглинається одиницею маси речовини. Д. в. є характеристикою радіац. небезпеки і мірою дії випромінювання в якому-небудь середовищі.
ДОЗА ВИПРОМІНЮВАННЯ