ДОЗИМЕТР

Екологія – охорона природи

ДОЗИМЕТР – прилад для вимірювання дози іонізуючого випромінювання. Показує не інтенсивність випромінювання в даний момент, а дозу, одержану за певний проміжок часу.
ДОЗИМЕТР