ДРЕНАЖ

Екологія – охорона природи

ДРЕНАЖ – 1) система заходів осушення місцевості шляхом штучного зниження рівня грунтових вод або їх відведення за допомогою канав, труб тощо; 2) осушення, вентиляція чи зрошення грунтів за допомогою відкритих або закритих дренів; 3) відведення підземних вод; 4) синонім поняття “гідрографічна мережа”.
ДРЕНАЖ