ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

ДРОБИ

ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

1020. Розглянь схеми.

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

1) Як можна отримати третину відрізка? Третину від цілого?

2) Скільки третин у цілому? Скільки половин, четвертин, восьмих у цілому?

3) У скільки разів ціле більше від половини? Від третини? Від десятини?

4) У скільки разів половина менша від цілого? Четверта частина менша від цілого?

1021. Паперова стрічка поділена на 6 рівних частин.

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

1) Яка частина стрічки не заштрихована?

2) Скільки частин стрічки заштриховано?

Записують: ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

Читають: ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ одна шоста; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ п’ять шостих.

3) Прочитай записи: ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ.

Покажи ці частини на рисунках.

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

Частини виду ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ;

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ; ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ називають дробами.

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ – дріб, у якого 5 чисельник, 6 знаменник.

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ чисельник показує, скільки рівних частин розглядається;

Знаменник показує, на скільки рівних частин поділено цілий об’єкт ціле.

1022. Накресли прямокутник завдовжки 7 см, завширшки 2 см. Виділи (зафарбуй) у ньому ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ частини. На скільки рівних частин ти маєш ділити прямокутник? Скільки частин ти зафарбуєш (виділиш)?

1023. 1) На якому рисунку виділено ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ під цілого?

А)

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

Б)

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

В)

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

Г)

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

Д)

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

2) Чи правильно, що на рис. д) зафарбовано ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ квадрата?

Назви й запиши дроби, які відповідають частинам зафарбованих фігур.

1024.

 ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ

1025. Човен проплив за течією річки 40 км зі швидкістю 10 км/год, а повернувся назад проти течії зі швидкістю 8 км/год. Скільки часу витратив човен для подолання всього шляху?

1026. Запиши дроби за відомими чисельником і знаменником. Прочитай записані дроби. Чи існує дріб, у якого чисельник більший від знаменника?

Чисельник

5

7

8

10

Знаменник

10

10

10

10
ДРОБИ. ЧИСЕЛЬНИК, ЗНАМЕННИК ДРОБУ