ДРУЖБА

Культурологічний словник

ДРУЖБА – взаємна прихильність між людьми, що виявляється в здатності до самопожертви, взаємодопомоги, насолоди духовним спілкуванням.
ДРУЖБА