ДУАЛІЗМ

Культурологічний словник

ДУАЛІЗМ (від лат. dualis – подвійний) – вчення, яке визнає два рівноправних першопочатку світу – духа і матерії.
ДУАЛІЗМ