ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я

3 Психічна і духовна складові здоров’я

ПСИХІЧНИЙ І ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК

&14. ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я

Дізнаєшся про духовний розвиток підлітків; роль цінностей у житті людини; вплив обраних цінностей на здоров’я

Пригадай

Що таке гармонійний розвиток?

Назви особливості емоційного розвитку підлітків.

Духовний розвиток підлітків

У підлітковому віці хлопці та дівчата не тільки швидко ростуть. У них розвиваються інтелектуальні здібності та моральні якості. Це період

самопізнання, критичного оцінювання себе й оточуючих.

У житті людина завжди обирає: що робити, на чий бік стати, із чим погодитися. Відповідно до характеру, виховання, почуттів реагує на щоденні події. Обміркувавши все, діє.

Ти вчишся розуміти свої потреби й бажання. Порівнюючи себе з іншими людьми, а іноді наслідуючи їхню поведінку, оцінюєш власні позитивні та негативні риси характеру. Учишся контролювати вчинки та емоції.

Щоб досягати успіхів у навчанні та спілкуванні, важливо знати риси свого характеру. Пізнаючи себе, знатимеш, які риси слід розвинути й удосконалити. Щоб змінитися, треба усвідомити

необхідність змін. Обрати, яким прагнеш стати. А відтак почати вдосконалювати риси характеру.

Риси характеру, які допоможуть досягти успіху в житті

Ставлення до себе

Упевненість у собі

❖ Витримка і самовладання

Гідність

❖ Сила волі

Скромність

❖ Охайність

Ставлення до оточуючих

Справедливість

❖ Додержання слова, обіцянок

Принциповість

❖ Чесність, щирість

Доброзичливість

❖ Щедрість

Ставлення до навчання й праці

Цілеспрямованість

❖ Організованість

Працелюбність

❖ Дисциплінованість

Ставлення до навколишнього середовища

Турботливість

❖ Гуманність

Ощадливість

❖ Обережність

Відомо, що люди, які досягли успіху в спорті, науці, бізнесі, мають, крім інших позитивних якостей, сильну волю. Без вольових зусиль не можливо досягти успіху в житті. Людина, яка з підліткового віку виховує силу волі, наполегливо долає труднощі й керує власними вчинками, завжди досягає мети. Таких людей поважають, вони часто стають лідерами.

Життєві цінності та здоров’я

Пізнаючи себе, розумієш, що для тебе найважливіше, тобто які твої життєві цінності. Від цього залежить, як поводишся, з ким спілкуєшся, які рішення приймаєш. Приймаючи рішення, люди завжди опираються на свої життєві цінності. Кожен, оцінюючи вчинок або думку іншої людини, думає: “Я так не зробив би” або “Я вчинив би так само”. Так система цінностей впливає на поведінку й ставлення до оточуючих. Якщо результат суперечить життєвим цінностям, людина відчуває незадоволення життям. Тому насамперед обміркуй, що для тебе найважливіше, які твої життєві цінності. Одні вважають, що це гроші, їжа, одяг, житло. Для інших – розвиток і самовдосконалення. Але є цінності, які важливі для всіх. Їх називають загальнолюдськими.

 ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ЗДОРОВЯ

Спробуй визначити власні життєві цінності. Що для тебе найважливіше в житті, чому радієш, що надихає, чого прагнеш? Поміркуй, що для тебе означає відданість, патріотизм, любов і повага до рідної культури, чесність, порядність, творчість. А можливо, тебе вабить визнання і слава? Чи хочеш бути сміливим та рішучим? А що для тебе означає відповідальність? Свої відповіді запиши та проаналізуй. Подумай, чому обрано саме це.

Відомо, що обрані людиною життєві цінності впливають на її здоров’я і благополуччя. Якщо серед твоїх цінностей дружба, довіра, чуйність, повага, оптимізм, то ти будеш здоровим і благополучним, матимеш гарні взаємини з оточуючими. Ти поводитимешся впевнено, долатимеш вплив негативних емоцій. Здоров’я, гарний настрій, оптимізм допомагатимуть долати труднощі на шляху до мети.

Висновок

Підлітковий вік – це період самопізнання. Важливо розвивати та вдосконалювати риси характеру, силу волі. Пізнаючи себе, підлітки обирають, що важливо для них, усвідомлюють життєві цінності. Обираючи загальнолюдські цінності, зростатимуть здоровими й успішними.

Завдання

1. Які особливості духовного розвитку підлітків?

2. Проаналізуй таблицю на с. 57. Назви риси характеру, які слід розвивати підлітку.

3. Чому потрібно розвивати силу волі?

4. Поясни, чому для підлітків важливе самопізнання.

5. Доведи, що характер може впливати на життя й здоров’я людини.

6. Пригадай художні твори або кінофільми, у яких герої долають труднощі. Які риси характеру їм властиві?

7. Як ти розумієш вислів давньоримського філософа Сенеки “Найсильніший той, хто має владу над собою”?

8. Поясни прислів’я “Слово – не стріла, а глибоко ранить”.

Попрацюйте в парі або групі

Розгляньте фотоілюстрації. Обговоріть, які риси характеру мають підлітки,

Зображені на них. Обгрунтуйте власні відповіді.

 ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ЗДОРОВЯ

Моделюй – набувай життєвих навичок

1. Запиши та проаналізуй власні життєві цінності. Визнач найважливіші.

2. Оціни, що допомагатиме, а що заважатиме досягти поставленої мети (наприклад, вибору професії). Використовуй набуті знання, власний досвід.

3. Зроби висновок, які риси характеру тобі слід розвивати та вдосконалювати, а яких, можливо, потрібно позбутися.

4. Склади план самовдосконалення і розвитку. Дій відповідно до плану.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я - Валеологія


ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я