ДУХОВНІСТЬ

Культурологічний словник

ДУХОВНІСТЬ – індивідуальна здатність до світо – і самопізнання, орієнтованість особистості діяти “для інших”, пошук нею моральних абсолютів.
ДУХОВНІСТЬ