Дванадцяті частки

Дванадцяті частки – метод фінансування видатків державного бюджету, не затвердженого на новий бюджетний рік, за якого витрати на черговий місяць фінансуються в обсязі, що дорівнює дванадцятій частці бюджету за минулий рік.
Дванадцяті частки