Двофакторна модель економічного зростання

Двофакторна модель економічного зростання – модель економічного зростання, за якої ВВП створюють лише праця і капітал (засоби виробництва). Ця модель є спрощеною, оскільки не враховує інші фактори економічного зростання, зокрема науково-технічний прогрес.
Двофакторна модель економічного зростання