Еджоурт (Edgeworth) Френсіс Ісідро

Еджоурт (Edgeworth) Френсіс Ісідро (1846 – 1926) – ірландський економіст і статистик. Обгрунтував криву байдужості, узагальнену функцію корисності та контрактну криву, які стали важливим інструментом в економічних дослідженнях, дали змогу перейти у теорії поведінки споживача від кардиналістської концепції корисності до ординалістської, одержати сукупні корисності набору товарів для окремого індивіда. Е. вперше сформулював гіпотезу, згідно з якою більша кількість учасників обміну звужує межі ціни товару і суб’єктивні цінності зводяться до єдиної суспільної, ринкової цінності. Його поглядам певною мірою властиві недоліки концепції граничної корисності.
Еджоурт (Edgeworth) Френсіс Ісідро