Ефективний фінансовий ринок

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Ефективний фінансовий ринок – ринок, на якому ціна кожного цінного папера в кожен момент часу збігається з її інвестиційною вартістю.
Ефективний фінансовий ринок