ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА – частина енергії (виражена у відсотках) у біомасі, що продукується на одному трофічному рівні, яка включається в біомасу, що продукується на наступному, вищому, трофічному рівні. За звичайних умов Е. е. не перевищує 10-12 %, тому число трофічних рівнів не може бути більшим за 5-6.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНА