Ефективність сільського господарства

Ефективність сільського господарства – результативність господарської та фінансової діяльності суб’єктів господарювання, здатних забезпечувати високі показники продуктивності праці, зниження фондовіддачі та собівартості, зростання рентабельності, врожайності сільськогосподарських культур та ін.
Ефективність сільського господарства