Ефективність виробництва

Ефективність виробництва (эффективность производства) – характеризується ринковою вартістю виробленої продукції, поділеної на сумарні затрати ресурсів підприємства. Оцінюється співвідношенням усіх витрат до одержаних результатів.
Ефективність виробництва