Ейкерлоф Джордж А. (США)

Ейкерлоф Джордж А. (США) – лауреат Нобелівської премії з економіки (2001) за внесок у розробку теорії ринків з асиметричною інформацією. Попередня модель економіки грунтувалася на передбаченні повноти інформації, якою володіють економічні суб’єкти, але була значно відірвана від практики. За асиметричного розподілу інформації (коли покупці змушені використовувати ринкову статистику для визначення правдивих характеристик товарів, що відомі лише продавцям) на ринку не укладаються угоди, а за симетричного – виграш очікує обидві сторони.

Асиметрична інформація змушує учасників ринку покладатися на випадок і призводить до зникнення ринку. Наприклад, на ринку вживаних автомобілів хороші і погані машини внаслідок неповної (ймовірної) оцінки якості покупцями і неспроможності їх чітко відрізнити хороші від поганих, продаватимуться за зниженою щодо хороших машин ціною. Е. з допомогою теорії несиметричної інформації пояснив також феномен різкого зростання вартості кредитів у країнах з перехідною економікою, розвинув економічну концепцію на стику з соціологією і соціальною антропологією, зокрема щодо ефективності на ринках праці. Е.
– один із творців концепції імпліцитного контракту, або самопідтримуючих угод, згідно з якою стійкість відносин грунтується тільки на взаємній вигоді від дотримання домовленості, а сторони свідомо не прагнуть досягти оптимального розподілу своїх ресурсів у кожний даний момент часу, а зупиняються на якомусь прийнятному для партнера варіанті. Він також дослідив, як соціальні умови типу системи привілеїв можуть несприятливо впливати на економічну ефективність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Ейкерлоф Джордж А. (США) - Економічний словник


Ейкерлоф Джордж А. (США)