Екологічні проблеми на початку XXI ст

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 33. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

4. Екологічні проблеми на початку XXI ст.

Використання застарілих технологій, зношеного обладнання на численних хімічних, гірничодобувних, металургійних підприємствах зумовлюють підвищену ймовірність виникнення техногенних аварій і катастроф із важкими наслідками для довкілля.

Усі ці підприємства мають обмежений час функціонування – 30-50 років. На багатьох підприємствах усе гостріше постають питання, чи можуть ці підприємства експлуатуватися

надалі, чи їх потрібно негайно закривати. Єдиним шляхом виходу із ситуації є створення системи контролю безпеки за такими об’єктами. Цей підхід дасть можливість попередити й не допустити страшних аварій і катастроф.

Можливо, головною комплексною проблемою в справі порятунку навколишнього середовища для України стане необхідність гармонійного розвитку трьох складових: людина-господарство-природа, що дасть змогу організовувати життя на засадах учення першого президента Академії наук України В. Вернадського про ноосферу. Україна заявила про свій намір перейти до сталого розвитку, ідеї і

принципи якого

 Екологічні проблеми на початку XXI ст

В. Бистряков. Романтичний пейзаж. 1994 р.

Було проголошено на Міжнародній конференції ООН із навколишнього середовища і розвитку 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Саміт Землі).

Стара (антиекологічна) філософія

Нова (екологічна) філософія

Людина – особливий вид у царстві біо – різноманітності на Землі, вона відокремилася від природи, піднеслася над природою, може панувати над нею й управляти її процесами. Природу треба перемогти

Природа була й завжди буде сильнішою за людину; бо вона її породила. Людина – невід’ємна частина, “деталь” природи, Усесвіту. У своєму житті вона повинна керуватись їхніми законами. Всі живі істоти біосфери – рівноправні мешканці нашої спільної домівки Землі. Ми маємо розумно співпрацювати з природою, поважати її закони

Природа багата, її ресурси безмежні, тому, вичерпавши потрібне нам в одному місці, можемо переміститися в інше й продовжувати брати стільки, скільки хочеш (чи можеш), при цьому зі 100 % природної речовини, що видобувається, споживаючи приблизно 2 %, а викидаючи – 98 %

Природні ресурси обмежені й вичерпні. Необхідно ввести компенсацію витрат на відтворення або відшкодування природних ресурсів. Ми живемо на Землі, маленькому космічному тілі, і ніщо в ньому не може бути нескінченним

Життя людей можна поліпшити, постійно накопичуючи матеріальні блага та нарощуючи прибутки завдяки технічному прогресові

Життєва цінність – не в сумі наших спільних банківських рахунків. Тисяча автомобілів не дадуть ковтка повітря тому, хто задихається: померти під купою досягнень технічного прогресу – доля убогих духом, жадібних і дурних

У жорсткій конкуренції та боротьбі за життєві блага виживає найсильніший. У боротьбі всі засоби прийнятні. Конфронтація – основний метод вирішення політичних проблем і спосіб збагачення одних за рахунок інших

Не протиборство, а взаємодопомога – основа існування життя на Землі. Тільки спільними зусиллями можна досягти благополуччя. Голодний світ – небезпечний і нестійкий. Лише задоволення основних потреб кожної людини може бути гарантією благополуччя всіх людей на планеті

1Білявський Г. О. та ін. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2005.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Екологічні проблеми на початку XXI ст - Історія


Екологічні проблеми на початку XXI ст