Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 1. Африка

§22 Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Пригадайте

Які зміни відбуваються в оболонках Землі в результаті господарсь­кої діяльності людини?

Стихійні явища природи. На Африканському континенті дуже небезпечними для людини є різноманітні явища природи, зокрема тривалі пилові бурі. Залежно від районів формування й напрямку переміщення пилові бурі в Африці називають самумом і сироко. Пилові бурі здебільшого поширюються в Сахарі. Ці сильні вітри піднімають із земної

поверхні велику кількість пилу та піску і виду­вають верхній шар грунту, що незакріплений рослинністю, значно погіршуючи видимість. Пилові бурі можуть охоплювати значні прос­тори розміром 600 км на 2500 км.

Підраховано, що кожного літа із Сахари тільки в Атлантичний океан виноситься від 60 до 2000 млн тонн пилу і піску. Ось чому вважають, що Сахара є найпотужнішим джерелом пилу на Землі. Наслідки пилових бур інколи відчувають на собі й мешканці Європи.

Інші небезпечні кліматичні явища в Африці – зливи в екваторіаль­них лісах та засухи в саванах. Зливові дощі, що є щоденними гостя­ми екваторіальних

лісів, завдають багато лиха мешканцям гілей, руйнуючи все на своєму шляху. Засухи можуть тривати по кілька років. А щорічно їхній подих відчутний починаючи з лютого, коли від нестерпної спеки пересихають джерела і колодязі не поповню­ються водою. Люди впадають у відчай. У пошуках води вони годинами блукають по розпеченій землі, риють землю на місці сухих річищ (мал. 79).

 Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Мал. 79. Хлопчик охороняє глечики з водою: вода у пустелі на вагу золота

Часто Східна Африка опиняється під нападом сарани, яку тут назива­ють ковдрою диявола, чумою, що літає та ін. Немовби темна хмара, скупчення комах швидко поширю­ється вгору і вшир інколи до кількох десятків кілометрів. У середньому в повітрі перебуває близько 50 млн комах на квадратний метр! Великі скупчення налічують до 50 млрд комах, кожна з яких з’їдає 2 г рослинної їжі за день. Можна уяви­ти, що стається з посівами після на­паду такої численної орди. На місці плантації залишається мертва пус­теля, що загрожує голодом місцево­му населенню. Є в Африці й інші небезпечні для людини комахи.

Екологічні проблеми. Нині в при­родних зонах Африки дуже гостро постали екологічні проблеми, що пов’язано насамперед з господарсь­кою діяльністю людини. Ці проблеми мають зональне поширення, тобто у кожній природній зоні вони різні. Так, у зоні вологих еква­торіальних лісів Африки вплив людини на природу проявляється здебільшого через часткову вирубку лісу. У гірських районах важкі стовбури зрубаних дерев, скочуючись схилами, дуже ушкоджують грунтовий покрив, спричинюючи його руйнування (ерозію грунту) (мал. 80).

 Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Мал. 80. Вирубка лісу в зоні гілей (1). Ерозія грунту (2)

 Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Мал. 81. Наступ дюни на пальмову плантацію

Значний вплив людини на природу відчувається в зоні африкансь­ких саван. Так, у багатьох районах саван з метою розвитку землеробства ще й досі застосовують вогня­но-підсічну систему господарюван­ня. Через таке господарювання спалюється природна рослинність, зменшується родючість грунтів. Унаслідок збільшення поголів’я худоби перевантажуються і висна­жуються пасовища, руйнується грунтово-рослинний покрив. Все це призводить до наступу пустель на зону саван (мал. 81). Спустелення земель на Африканському конти­ненті набуло нині катастрофічних темпів і перетворилося на стихійне лихо. Сахара неухильно наступає на савани, подекуди зі швидкістю 1 км на рік.

Дуже бідна рослинність Сахари на околицях пустелі знищується через надмірне випасання худоби. Перевипас худоби, пожежі та катастрофічні посухи, які іноді трива­ють близько п’яти років, порушили нестійку рівновагу в природних комплексах, через що й почалося швидке спустелення.

У зоні пустель і напівпустель основні екологічні проблеми пов’язані зі зрошенням земель. Штучне перезволоження на величез­них просторах призводить до засолення грунтів.

У зоні вічнозелених лісів і чагарників, яку людина заселила й ос­воїла давно, знищено багато лісів, а на їхньому місці влаштовано сільськогосподарські угіддя, приміром убогі пасовища для дрібної ро­гатої худоби чи плантації для вирощування сільськогосподарських культур (мал. 82).

Національні парки – території охорони дикої природи. З метою збереження органічного світу на материку створені національні пар­ки. Це природоохоронні території, де поряд з науковою діяльністю дозволений обмежений туризм (мал. 83). До відомих національних парків Африки належать Серенгеті, Нгоронгоро, парк Кіліманджа­ро, водоспад Вікторія, Амбоселі, Королеви Єлизавети.

 Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Мал. 82. Плантація ананасів

Серенгеті є одним із найстаріших нині парків на континенті. Він був заснований 1951 року і охоплює площу 15 тис. км2. Надзвичайну цікавість викликає щорічна міграція сюди численних табунів копит­них, зокрема зебр і антилоп гну.

Факти сьогодення

Життя в Серенгеті. Підраховано, що в національному парку мешкає близько 200 000 зебр, майже стільки ж газелей, десятки тисяч буйволів. Поголів’я хижаків, які зграями чи поодинці полюють на тварин, дещо менше: близько 2000 левів, до 1000 леопардів, понад 4000 плямистих гієн. Часто буває, що квапливі туристи, відвідавши Серенгеті, нічого не встигають побачити з багатого тваринного світу. Це тому, що тварини щогодини, щодня, щотижня переходять з місця на місце, мандруючи за дощами. Найдовший шлях долають антилопи гну, зебри і газелі. Описавши величезне коло, ці тварини повертаються через рік на вихідну точку своєї подорожі.

Національний парк Нгоронгоро розташований у велетенському кратері згаслого вулкана діаметром 20 км. Краї кратера перебувають на висоті близько 2500 м над рівнем моря, а дно – на 600 м нижче його країв. Тому в кратері утворилося особливе середовище.

 Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки

Мал. 83. Ці тварини перебувають під охороною в національних парках Африки

Велика кількість видів тварин народжується, живе і вмирає саме тут. Одним із найвражаючих видовищ національного парку Амбоселі є стадо з 600-700 слонів та ендемічні чорні носороги, які перебувають на межі вимирання (мал. 83). Усі національні парки є природною спадщиною, яку необхідно старанно захищати й зберігати для майбутніх поколінь. Ці унікальні природні комплекси перебувають під охороною не тільки тієї держави, на території якої розміщені, а й усього людства.

ПІДСУМКИ

Екологічні проблеми в Африці мають зональний характер по­ширення.

3 метою збереження органічного світу на материку створені національні парки.

Запитання і завдання для самоперевірки

Які природні об’єкти Африки ви відвідали б, перебуваючи на материку як туристи? Чому?

Користуючись картами атласу, знайдіть національні парки й поясніть їхнє розміщення.

Чим зумовлені екологічні проблеми природних зон материка?

Який вид господарської діяльності найбільше шкодить природі Африки?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки - Географія


Екологічні проблеми. Стихійні явища природи. Національні парки