ЕКОЛОГІЯ ГЛОБАЛЬНА

Екологія – охорона природи

ЕКОЛОГІЯ ГЛОБАЛЬНА, мегаекологія – розділ екології, що досліджує глобальні екол. проблеми, які належать до біосфери загалом або великих її частин (закономірності еволюції біосфери, вплив діяльності людини на біосферу, колообіг речовини в біосфері тощо).
ЕКОЛОГІЯ ГЛОБАЛЬНА