ТЕМА VII ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТЬ § 14. Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §29. Альтернативне сільське господарство та його види Завдання альтернативного землеробства. Нині людство почало усвідомлювати, що

ТЕМА VI ПРОБЛЕМА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ § 13. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції Категорія “збалансований розвиток”. Найважливіші баланси у

ТЕМА VII ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТЬ § 15 Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття Сутність концепції екомережі. Концепція екомережі є

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 2 СВІТОВИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЯ § 12. Глобальні моделі і сценарії майбутнього Перші кількісні методи вивчення екосистем були

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 4 ПРИРОДО-КОРИСТУВАННЯ ЯК НАУКА ПРО СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ §19. Підтримання і відтворення, раціональні зміни екологічної рівноваги

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ § 23. Видобувна і обробна промисловість: вплив на довкілля. Підприємства, що найбільше забруднюють довкілля Видобувна

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 3 ТЕХНОГЕНЕЗ І ЕКОНОМІКА § 14. Техногенез – технічний прогрес, економічне зростання – Технічний прогрес. Метою науково-технічного прогресу

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 3 ТЕХНОГЕНЕЗ І ЕКОНОМІКА § 13.Техногенез, етапи розвитку техногенезу Сутність техногенезу. Техногенез – це сукупність геохімічних і геофізичних

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §24. Відходи промислового виробництва та проблема їх утилізації. Міжнародна торгівля відходами Види відходів. Відходи –

ТЕМА IV ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ § 11. Поняття “деградація природи”. Причини і наслідки деградації природних компонентів. Поняття стійкого “консервативного” і нестійкого “прогресивного” компонентів природи

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 7 РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §34. Біосферні заповідники, природні національні та регіональні ландшафтні парки як об”єкти регульованої рекреації і туризму

ТЕМА ІІІ ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТІЙКОСТІ ГЕОСИСТЕМ ДО АНТРОПОГЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ § 10. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем Поняття

ТЕМА І ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО ДОВКІЛЛЯ § 1. Екологія як наука про довкілля Мал. 1. Ернст Геккель Екологія як наука. Екологія (грец. “еко” –

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 7 РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §32. Нормування антропогенних навантажень, пов’язаних з рекреаційною діяльністю – Аспекти нормування антропогенних рекреаційних навантажень. Проблему

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 7 РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §30. Рекреація і туризм. Ресурси рекреації і туризму Сутність категорій “рекреація” і “туризм”. Під рекреацією

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §25. Ресурси сільськогосподарського виробництва й особливості їх використання – Сутність агроценозу. Основним ресурсом сільськогосподарського виробництва

ТЕМА ІІІ ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТІЙКОСТІ ГЕОСИСТЕМ ДО АНТРОПОГЕНИХ НАВАНТАЖЕНЬ § 9. Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми. Джерела антропогенного

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §22.Зміни структури промислового виробництва України та їх прояв на стані довкілля Структура промислового виробництва. Вона

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 7 РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §33. Гірські та приморські. території України як основні регіони розвитку рекреації і туризму Чинники формування

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 3 ТЕХНОГЕНЕЗ І ЕКОНОМІКА §16. Ресурси техносфери – масштаби і межі споживання Серед основних чинників, що визначають масштаби

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ § 27. Рослинництво, тваринництво та їх негативний вплив на довкілля – Характеристика основних галузей рослинництва.

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 7 РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §31. Особливості впливу рекреаційної діяльності на довкілля Вплив рекреаційної діяльності на природне середовище. За особливостями

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §28. Відходи сільськогосподарського виробництва, проблеми їх утилізації і переробки Основні типи відходів сільського господарства. Відходи

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 4 ПРИРОДО-КОРИСТУВАННЯ ЯК НАУКА ПРО СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ § 17. Природокористування: об”єкт, предмет, завдання – Сутність

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 6 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §26.Причини і наслідки виснаження та деградації грунтового покриву Сучасні тенденції землекористування. Виснаження та деградація грунтового

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 5 ПРОМИСЛОВЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ §21. Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання . Під природними ресурсами розуміють елементи природи,

ТЕМА VIII ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОЇ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ § 16. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь. Нормування антропогенних навантажень Категорія

ТЕМА V ПРОБЛЕМА ЗМІНИ ЛАНОК КОЛООБІГІВ РЕЧОВИН І ПОТОКІВ ЕНЕРГІЇ §12. Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 4 ПРИРОДО-КОРИСТУВАННЯ ЯК НАУКА ПРО СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ §18.Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів, природних

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО” ТЕМА 2 СВІТОВИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЯ § 10. Екологічна криза: причини і наслідки Причини екологічної кризи. Зростаючі масштаби антропогенного