ЕКОЛОГІЗАЦІЯ

Екологія – охорона природи

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ – заходи, спрямовані на запобігання негативному впливу виробничих процесів на прир. середовище. Здійснюється шляхом впровадження безвідхідних технологій або зведенням до мінімуму шкідливих викидів.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ