Еколого-економічний ефект

Еколого-економічний ефект – алгебраїчна сума традиційного економічного /як правило, позитивного/ та екологічного /як позитивного, так і негативного/ ефектів у матеріальному виробництві і невиробничій сфері, які досягаються, як правило, з різним лагом /проміжком часу/, лише в окремих випадках – одночасно.
Еколого-економічний ефект